to my homepage
afbeelding title

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

Geldigheid Geldigheid
Het gebruik van deze pictures mag enkel met toestemming van de webmaster. Thanks.
Inhoudstabel
Bijgewerkt op 9-05-2007

Categorieën van het rijbewijs + Leeftijd

Overgangsmaatregelen - Overzicht

afb. snorfiets
Bromfiets klasse A - ook Snorfiets genoemd (max 25 km/uur).
Geen rijbewijs nodig. > Valhelm verplicht
Leeftijd : 16 jaar - 18 jaar met passagier.
A3 afbeelding vespa

Rijbewijs A3 is vereist voor een bromfiets klasse B met 2 of meer wielen.
(max. 50cm3 (50cc), en 45 km/u + valhelm)

Is vereist voor wie geboren is na 14.02.1961.


Zijn eveneens bromfietsen

 • driewieler met motor: max. 50cc en 45 km/h, max. lege massa 270 kg
 • vierwieler met motor: max. 50cc en 45 km/h, max. lege massa 350 kg

  Leeftijd : 16 jaar of 18 jaar met passagier.

A
afbeelding moto

Rijbewijs A is vereist voor alle bestuurders van een motorfiets waarvan de cilinderinhoud + 50cm3 (+50cc) is,
< 25 kw en < 0,16 kw/kg **,
> 25 kw en > 0,16 kw/kg *

Het rijbewijs cat. B is ook geldig als men 2 j. een rijbewijs B heeft, doch de max. cilinderinhoud mag niet meer dan 125 cm3 (125cc) bedragen en een max. vermogen van 11 KW ** en is enkel geldig in België.

Leeftijd : **18 jaar - *21 jaar (of 2 jaar A < 25 kw en < 0,16 kw/kg)

Getuigschrift
afbeelding tractor
• Is vereist voor wie 16 jaar geworden is vanaf 1 september 2002:
Bestuurders van landbouwtrekkers, met of zonder aanhangwagen en van als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen, die van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd.
De maximaal toegelaten massa mag niet meer dan 15 ton bedragen.
21 jaar indien + 15 ton
Model van getuigschrift
Indien niet van de hoeve naar het veld en omgekeerd:
18 jaar max. 7,5 T (+7,5 T in bezit van getuigschrift vakbekwaamheid)
21 jaar +7,5 ton
+ rijbewijs B of C
Niet van toepassing indien geboren voor 1 oktober 1982.
G Land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens alsook de als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen.
Zijn vrijgesteld : geboren voor 1 oktober 1982
B

afbeelding qaud


afbeelding auto

De drie en vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie indien zij niet voldoen aan de cat. A3.
Ook wel Trikes of Quads genoemd.
Een trike mag max. 1.000 kg wegen in lege toestand
Een quad 400 kg (max. 15 kW)
of 550 kg als deze voor goederenvervoer wordt gebruikt (max. 15 kW.)

Een Quad, en een Trike < 400 kg, zijn veboden op de autosnelweg.


Voertuigen
- waarvan de M.T.M. max. 3.500 kg bedraagt,
- bestemd voor het vervoer van personen, ingericht voor max. 8 (passagiers) + 1 (bestuurder) of voor het vervoer van zaken.

Hieraan mag een aanhangwagen max. M.T.M. van 750 kg.

Indien de M.T.M. v/d aanhangwagen + 750 kg bedraagt, is de cat. B nog geldig indien aan de 2 volgende voorwaarden voldaan is:
 • M.T.M. auto + aanhangwagen max. 3.500 kg. en
 • M.T.M. v/d aanhangwagen mag niet meer zijn dan de tarra van de auto.

  Leeftijd : 18 jaar

Wie na 31 augustus 2001 een rijbewijs cat. B had behaald mocht na 2 jaar niet meer automatisch met een Moto (met een cilinderinhoud van hoogstens 125 cm3 en een vermogen van hoogstens 11kW.) rijden.
Vanaf 1 maart 2007 mag dit weer.

B + E afbeelding auto met caravan Indien aan het voorgaande niet kan voldaan worden.
Trekkend voertuig MTM max. 3,5 ton
Aanhangwagen + 750 Kg.

Leeftijd : 18 jaar
C
afbeelding vrachtauto
Cat. C: is vereist voor voertuigen andere dan Cat. D met een M.T.M. van + 3.500 Kg. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen van max. 750 Kg te trekken.
Leeftijd : 21 jaar (of 18 j. met getuigschrift vakbekwaamheid)

C +E

trekker met oplegger

C+E: voor een samenstel, trekkend voertuig cat. C + aanhangwagen M.T.M. + 750 Kg.

vrachtauto met aanhangwagen

 Leeftijd : 21 jaar (of 18 j. met getuigschrift vakbekwaamheid)

C1

kleinde vrachtauto

C1: is vereist voor voertuigen andere dan Cat. D met een M.T.M. van + 3.500 Kg en max. 7.500 Kg, + aanhangwagen M.T.M. max. 750 Kg.

Leeftijd : 18 jaar  
C1+E kleine vrachtauto met aanhangwagen

C1+E: voor een samenstel, trekkend voertuig cat. C1 + aanhangwagen M.T.M. + 750 Kg, doch voldoet aan de 2 volgende voorwaarden:

 • M.T.M. samenstel max. 12.000 Kg
 • M.T.M. aanhangwagen max. tarra van trekkend voertuig.
Leeftijd : 18 j. indien MTMsleep < 7.500 kg
21 j. MTM > 7.500 kg (18 j. met getuigschrift vakbekwaamheid)
D
bus

 

D+Ebus met aanhangwagen

 

D1 kleine bus

 

 

D1+E

 

 

 

 

D: is vereist voor voertuigen voor personenvervoer meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet meegerekend. Het laat ook toe een aanhangwagen van max. 750 Kg te trekken.
Leeftijd : 21 jaar

 

D + E: idem als rijbewijs cat. "D" doch met een aanhangwagen waarvan het M.T.M. groter is dan 750 kg.

Leeftijd : 21 jaar

 

D1: voertuigen bestemd voor personenvervoer en ingericht voor ten minste 9 plaatsen doch niet meer dan 16, bestuurder niet meegerekend.
Het laat ook toe een aanhangwagen van max. 750 Kg te trekken.

Leeftijd : 21 jaar (18j. met getuigschrift vakbekwaamheid)

 

D1+E: Samenstel van een voertuig D1 met een aanhangwagen waarvan M.T.M. groeter is dan 750 kg. en voldoet aan de 2 volgende voorwaarden:

 • M.T.M. samenstel max. 12.000 Kg
 • M.T.M. aanhangwagen max. tarra van trekkend voertuig, en niet gebruikt worden om personen te vervoeren.

  Leeftijd : 21 jaar (18j. met getuigschrift vakbekwaamheid)

Het rijbewijs met de vermelding "AUTOMATISCH" is slechts geldig voor het besturen van voertuigen uitgerust met een automatische schakeling. De voertuigen met een elektrische motor en voertuigen die uitgerust zijn met een koppeling die functioneert zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen, meer bepaald de voertuigen met een half-automatische schakeling, worden hieraan gelijkgesteld.

M.T.M. = maximale toegelaten massa
< = kleiner of gelijk
> = groter
Valid HTML 4.01 Transitional