De verkeersborden C24a, b en c niet in acht hebben genomen.

C24a C24b C24c
(art. 48bis v/h verkeersreglement)