Naar Startpagina
Zakenvervoer
image truck

Inhoud


Het betreft o.a. Algemeenheden, Toegang tot en het uitoefenen v/h beroep, Vervoersvergunningen, Controle en Sancties.
Algemeenheden
Toegang tot en uitoefening van het beroep
Vervoersvergunningen
Onderneming gevestigd in België
Onderneming gevestigd in een andere lidstaat van de EU of EER
Onderneming gevestigd buiten de EU of EER

Controle

Sancties

Art 1
Art 2
Art 3
Ondernemingen gevestigd in Belgiê
Communautaire vergunning
Ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat v/d EU of EER
Internationale vergunning
Ondernemingen gevestigd buiten de EU of EER
Cabotage vergunning
Ondernemingen gevestigd buiten de EU of EER
Vrachtbrieven

Controle

Opheffingsbepalingen Art 68
Overgangsbepalingen

KB. 10 aug 2009 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België. Cabotage vervoer

MB. 8 mei 2002 Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het KB van 7 mei 2002 dit behandeld:

 • de vakbekwaamheid: examens
 • de vergunningen aan ondernemingen gelegen in België: afgifte, model
 • de vergunningen aan ondernemingen gevestigd buiten EU en EER: afgifte, model
 • Vrachtbrieven: afgifte, model, gebruik
 • de Commisie goederenvervoer over de weg
 • het Overlegcomité goederenvervoer over de weg.
 • Opheffings- en slotbepalingen
 • De modellen van vergunning :
  Nationaal (bijl. 5) -
  Communautair (bijl. 6) -
  Internationaal > Termijnvergunning (bijl. 7) -
  CMR (bijl. 8) -
  Verhuisvrachtbrief (bijl. 9) -
  Vrachtbrief korte afstand (bijl. 10) -
  Bewijs hoofdelijke borgstelling (bijl. 1, 2, 3 en 4).EEG 881/92 Verordening betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten.(gewijzigd door verordening EG 484/2002 invoege 19-03-2003)
EEG 3118/93 Verordening tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn (gewijzigd door verordening EG 484/2002 invoege 19-03-2003)


Info inzake vervoer: