Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Inhoudstabel KB 7 mei 2002

Definities
Niet van toepassing op
Vrijstellingen
Art 1
Art 2
Art 3
Betrouwbaarheid getuigschrift = getuigschrift van goed zedelijk gedrag, uittreksel strafregister of gelijkwaardig document Art 4
Bewijs van vakbekwaamheid
Model getuigschrift van vakbekwaamheid
Afgifte getuigschrift van vakbekwaamheid na examens
Bewijs dat iemand daadwerkelijke een onderneming leidt
Persoon met getuigschrift overlijdt, verlaat de firma of is niet meer in staat - wat te doen
kosten hoofdelijke borgtocht + kopie
Bewijs van financiële draagkracht
Aanwending v/d borgtocht
Wie kan aanspraak maken op borgtocht
Volledige of gedeeltelijke afneming op de borgtocht
Art 5
Art 6
Art 7-11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 17
Art 18
Art 19-20
Ondernemingen gevestigd in Belgiê
Afgifte vergunning Nationaal vervoer
Afgifte vergunning Communautair vervoer
Geen verguuning Nationaal en communautair nodig ...
Weigering vergunning indien ... + procedure
Intrekking Nationale of communautaire vergunning
De vergunningen Nationaal en communautair zijn slechts geldig op naam van 1 onderneming.
De vergunningen zijn ongeldig ... 50 of 900 €
Geldigheid vergunningen (5 jaar), nochtans ...
Kosten of Retributies
Gebruik van een vervangingsvoertuig 50€
Afgifte en schrapping van de vergunningen in het Staatsblad
Statistische gegevens verstrekken
De Minister bepaalt
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24-25
Art 26-29
Art 30
Art 31
Art 32
Art 33
Art 34
Art 35
Art 36
Art 37
Communautaire vergunning
Ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat v/d EU of EER
Art 38
Art 39
Art 40
Internationale vergunning
Ondernemingen gevestigd buiten de EU of EER
Art 41
Art 42
Art 43
Art 44
Geldigheid
- Niet overdraagbaar
- Ongeldig > andere firma, onleesbaar, overladen, afmetingen vtg. 50 of 900€
- Rit- of termijnvergunning - ritvergunning moet ingevuld worden bij overschrijden v/d grens
De Minister bepaalt ..
Art 45
Art 46
Art 47
Art 48
Cabotage vergunning
Ondernemingen gevestigd buiten de EU of EER
Art 49
Art 50
Art 51
Geldigheid
- Niet overdraagbaar
- ongeldig > onleesbaar, overladen, afmetingen vtg., vervoerverslag niet ingevuld
- Vervoerverslag ingevuld voor aanvang reis

De Minister bepaalt wijze van afgifte en model

Art 52
Art 53
Art 54

Art 55

Vrachtbrieven

Geen vrachtbrief indien CMR gebruikt wordt 50 indien geen van beide aanwezig - Nvt bij cabotage vervoer

Art 56 -57

Controle
Art 58-59
Art 60-61
Art 62-63
Art 64-67
Art 68
Overgangsbepalingen
tot 30 juni 2005 niet van toepassing op ... vervoer binnen de zee of rievierhavens en vervoer vuilnis
borgtochten
vervanging vergunning
De oude nationale vergunningen (wit model) hun geldigheid is beperkt tot 31 december 2003
Art 69
Art 70
Art 71-73
Art 74