Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL VIII. - Overgangsbepalingen

HOOFDSTUK II
Overgangsbepalingen.

Art. 69. Tot 30 juni 2005 is dit besluit, met uitsluiting van titel IV, niet van toepassing :

  1. op het vervoer van zaken verricht binnen het gebied van de zee-of rivierhavens, zoals dit door de gemeenteoverheid is bepaald;
  2. op het vervoer van vuilnis verricht uitsluitend op Belgisch grondgebied voor de uitvoering van een openbare dienst.

Art 70

Art 71

Art 72

Art 73

Art 74