Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL VI. - De Commissie goederenvervoer over de weg.

Samenstelling van de commissie Art 60
vergoeding van hun kosten Art 61

Art 60

De Commissie goederenvervoer over de weg, ingesteld bij het bestuur dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg, is samengesteld uit :

  1. een voorzitter en een ondervoorzitter van verschillende taalrol, en hun plaatsvervanger, benoemd door de Minister op grond van hun bijzondere bekwaamheid inzake wegvervoer; de Minister kan de vereiste hoedanigheden preciseren;

  2. twaalf leden en hun plaatsvervanger, benoemd door de Minister op grond van hun bijzondere bekwaamheid inzake wegvervoer :

Art 61

§ 1

§ 2