Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL III. - Vervoervergunningen
art. 49
Geen cabotagevergunning nodig art. 50
Afgifte cabotagevergunning art. 51
Geldige of Ongeldige cabotagevergunning art. 52-53
Afgifte cabotagevergunning > rit- of termijnvergunning art. 51
HOOFDSTUK VI
Ondernemingen gevestigd buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Vergunning cabotagevervoer

Afdeling 1. - Gelijkstellingen

Art 49

Afdeling 2. - Uitzonderingen

Art 50

§ 1.

§ 2.

Afdeling 3. - Afgifte

Art 51

Afdeling 4. - Geldigheid

Art 52

Art 53 De vergunningen cabotagevervoer zijn ongeldig :

  1. wanneer zij worden gebruikt door een andere onderneming dan deze aan wie zij werden afgegeven;
  2. wanneer de vermeldingen onleesbaar of onjuist zijn geworden;
  3. wanneer niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 54, § 2;
  4. wanneer zij worden gebruikt voor een voertuig of een sleep waarvan de totale massa in beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger zijn dan de voor dit voertuig of deze sleep toegelaten normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Art 54

§ 1.

§ 2.

Afdeling 5. - Uitvoering

Art 55 De Minister bepaalt :