Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL III. - Vervoervergunningen
Vrijstelling vergunning communautair vervoer Art 38-39
Model vergunning communautair vervoer Art 40
HOOFDSTUK IV
Ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte dan België

Vergunning communautair vervoer

Afdeling 1. - Vrijstellingen

Art 38

Art 39

§ 1.

§ 2.

Afdeling 2. - Model

Art 40

Boete : 900 EUR

1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig