Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL III. - Vervoervergunningen
Intrekking Nationale en communautaire vergunning Art 26
Voorafgaand aan intrekking vergunning Art 27
Bij intrekking origineel of kopie aangetekend terugzenden Art 28
Terug bekomen v/d vergunning(en) na intrekking Art 29
HOOFDSTUK III
Ondernemingen gevestigd in België

Gemeenschappelijke bepalingen voor de vergunningen nationaal vervoer en de vergunningen communautair vervoer

Afdeling 3. - Intrekking

Art 26

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

Art 27

§ 1.

§ 2.

Art 28

Art 29