Wijzigingen in 2010.

Op 1 januari
- Wegcode
   Vervoer gevaarlijke goederen (ADR) door tunnels.
   Indeling in categorieën (A tot E) volgens de Europese wetgeving.
   Aangepaste signalisatie. Wegcode art. 65.2 - 68 en 69

   Technische keuring (Autokeuring)
   Kosten van de autokeuring aangepast, hogere tarieven.

-Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be