Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
1 januari 2010

ADR vervoer in tunnels - Autokeuring - Verhoging tarieven.

Vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) door wegtunnels.

Vanaf 1 januari 2010 - Indeling in categorieën.
aanpassing in de wegcode art. 65, 68 en 69

De Europese wetgeving inzake ADR heeft nu wegtunnels aangeduid volgens categorieën (A tot E) met als gevolg dat de Belgische wetgeving de nodige aanpassingen moest doorvoeren.

Bij het verkeersbord C24a en D4 moeten onderborden toegevoegd worden.

- Cat. A: geen enkele beperking op het vervoer van gevaarlijke goederen;
- Cat. B: verboden voor het vervoer van goederen die een zeer grote ontploffing kunnen veroorzaken;
- Cat. C: verboden voor het vervoer van goederen cat. B, een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken;
- Cat. D: verboden voor het vervoer van goederen cat. B, cat. C of een grote brand kunnen veroorzaken;
- Cat. E: verboden voor al het vervoer van gevaarlijke goederen, uitgezonderd de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

onderbord B (ADR) onderbord C (ADR) onderbord D (ADR) onderbord E (ADR)

Verkeersbord C24a
bord C24a

Verkeersbord D4
verkeersbord D4

Wettekst verkeersbord D4:
Verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen.
De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de piijl.
Een onderbord met vermelding van de letter B, C, D of E duidt erop dat de verplichting geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is, zoals deze categorieën voorzien zijn in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR.), ondertekend te Genève op 30 september 1957


Autokeuringskosten.

vanaf 1 januari verhoging van de keruingskosten.
aanpassing wetgeving autokeuring art 23undecies

Wat ook nieuw is, is dat wie zijn voertuig laattijdig aanbied een toeslag moet betalen afhankelijk van de verstreken termijn.

Toeslag voor een laattijdige aanbieding :
- in de eerste maand : 7,00 EUR;
- tijdens de tweede en derde maand : 10,00 EUR;
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : 15,00 EUR;
- na de zesde maand : 25,00 EUR.