Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
29 april 2009

Goedkeuring voertuigen

Vanaf 29 aril 2009 - Goedkeuring van Landbouw- en bosbouwtrekkers.
art 3bis

Het betreft de EG-goedkeuring van de landbouw- of bosbouwtrekkers, hun aanhangwagens en hun getrokken verwisselbare machines, alsook de systemen, onderdelen en technische eenheden van deze voertuigen.

Door deze wijziging is het technisch reglement conform de Europese wetgeving, richtlijn 2007/46/EG

Wijziging aan de Europese richtlijn.

Vanaf 29 april 2009 zijn de verwijzingen naar de richtlijn 70/156/EEG, wat de technische normen betreft die gelden voor motorvoertuigen, aanhangwagens, systemen, onderdelen of technische eenheden in de vigerende wetgevende, regelgevende en bestuursrechterlijke bepalingen geacht als zijnde verwijzingen naar de richtlijn 2007/46/EG.