Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
1 augustus 2009

Vakbekwaamheid - inschrijvings- en cursusgeld

Vanaf 1 augustus 2009 worden de tarieven voor het inschrijvingsgeld voor cursussen en examens met het oog op de vakbekwaamheid verhoogd.
De vorige aanpassingen dateren van 2002 voor de cursussen en dat van de examens van 1991. Ondertussen zijn deze kosten opgelopen en was een aanpassing noodzakelijk.

Het inschrijvingsgeld voor de cursussen werd verhoogd van ten hoogste 732 euro naar ten hoogste 850 euro (excl. BTW). In geval van overmacht is het maximum bedrag dat kan terugbetaald worden, verhoogd van 620 euro naar 720 euro.

Het inschrijvingsgeld voor de examens werd verhoogd van 87 euro naar 125 euro (excl. BTW). In geval van overmacht is het maximum bedrag van de terugbetaling verhoogd van 50 euro naar 72 euro.

Deze bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

MB. van 4 augustus 2009 - SB 12/08/09, invoege vanaf 1 augustus 2009