Wijzigingen voorzien in 2008.


- Wijzigingen aan het rijbewijs

- Afschaffing medisch onderzoek voor cat. A, B en B+E

- Vakbekwaamheid voor personen- en vrachtvervoer

- Bevoegdheid Brandweer in het wegverkeer (Ministeriële omzendbrief)

- Folkloristische voertuigen

- Inhaalverbod voor voertuigen met een MTM van +3,5 ton, uitgezonderd autobussen.

- In 2008 zijn de nieuwe nummerplaten (kenteken) in het verkeer gebracht. Zij beginnen met 3 cijfers gevolgd door 3 letters.Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be