Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
30 december 2008

Wijzigingen in de rijbewijs wetgeving.

Vanaf 1 september 2008:
Wie een theoretische opleiding heeft gevolgd, voor voertuigen van de categorie B, in een school van het secundair onderwijs kan het theoretisch examen voor de cat. B in deze school afleggen. > art 25&1

Vanaf 30 december 2008
- Wijziging in de bepaling "voertuig uitgerust met een automatische schakeling; art. 1
- Wie een Belgisch rijbewijs kan verkrijgen; art. 3
- Wie in het bezit is van een rijbewijs cat. B en een opleiding volgt voor de cat. C, C+E, D, DE en de subcategorieën; art. 4,5°
- Aanpassing aan bijlage 5, praktisch examen.

-