Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
29 januari 2008

Folkloristische voertuigen (Karnaval)

Vanaf 29 januari 2008, vrijgesteld van inschrijving en onderworpen aan enkele bepalingen van het technisch reglement.

Voor wie:
Voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor fokloristische manifestaties, en slechts bij uirtzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of op de weg er naar toe* ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties.

* de weg heen en terug tussen de vaste standplaats van het voertuig en de plaats van de folkloristische manifestatie.

Overzicht van de wijzigingen

1. Technisch reglement

De zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen en de voertuigen die een praalaanhangwagen trekken zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van artikelen 44, 45, 54 en 70. Het betreft hier de reglementeringen inzake ruitenwisser, ontdooier, ruitensproeier, reminrichtingen, koppelingen en het blustoestel en de gevaarsdriehoek. Deze voertuigen zijn bijgevolg ondermeer vrijgesteld van het gelijkvormigheidsattest en technische keuring.

2. Wegcode

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter moeten de voertuigen op weg naar of komende van de manifestatie vooraan een wit of geel licht en achteraan een rood licht voeren. De omtreklichten zijn eveneens verplicht indien het voertuig meer dan 2,5 m breed is.
Deze bepaling geldt NIET binnen het door de gemeente afgebakende traject van de manifestatie.

3. Inschrijving

De praalwagens (zowel zelfrijdend als getrokken) worden vrijgesteld van de inschrijving.

4. Rijbewijs

Voor het besturen van folkloristische motorvoertuigen volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor categorie B of G en dit ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden.