Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
1 januari 2008

Inhaalverbod

Vanaf 1 januari 2008.

Voor wie:
Voertuigen en slepen met een MTM (maximale toegelaten massa) van + 3,5 ton, die gebruikt worden voor het vervoer van zaken.
Autobussen vallen hier dus niet onder.

Waar:
- Buiten de bebouwde kom en op openbare wegen waarvan er 2 rijstroken zijn in de gevolgde richting.

- Het inhaalverbod (links inhalen) is van toepassing t.o.v. van een gespan, een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen.

NIET van toepassing:
- Het inhaalverbod is niet van toepassing wanneer voertuigen worden ingehaald die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag vervoer of ten opzichte van landbouwvoertuigen.

- Op plaatsen waar het verkeersbord F107 geplaatst is.
F107 Inhalen toegelaten

Het inhaalverbod bij neerslag blijft van toepassing.