Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
15 november 2008

Afschaffing bijkomend medisch onderzoek

Wetgeving op het rijbewijs, art. 43.

Voor wie:
Wie in het bezit is van een Belgisch of Europees rijbewijs van de categorie A, B of B+E.

In welke gevallen geen medisch onderzoek:
- Vervoer van personeel georganiseerd door een werkgever met eigen vervoer, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid.

- Vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel.

- Vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken (*), rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen.
(*) Bestuurders van een ziekenauto, ambulance of MUG zijn wel onderworpen aan het onderzoek.

Opmerking:
- Andere wetgevingen kunnen eventueel wel een medisch onderzoek vergen zoals de wetgeving op het gezondheidstoezicht.