In 2007 zijn er verschillende wijzigingen ingevoerd. Een kort overzicht.- wijziging boetetarieven > Rij- en rusttijden + Zakenvervoer

- wijziging in de wegcode > vrijstelling draagplicht gordel

- wijziging in de wegcode > Lading van de voertuigen art 45

- wijziging wegcode > Bevoegde personen: Brandweer en Civiele bescherming

- wetgeving tachograaf: invoering KB 9 april 2007 (uitvoering EG 561/2006)

- nieuwe categorie van voertuigen > "voortbewegingstoestellen".

- wijzigingen aan het rijbewijs en de wegcode voor moto's en bromfietsen.
- invoering van snelheidszones.
- voorrang van rechts.

- inhaalverbod bij neerslag.
- maximum snelheid van 90 km/u voor bepaalde categorieën van voertuigen.
- de veiligheidsvest of ook fluovest genoemd.Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be