Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
vanaf 27 juni 2007

Vrijstelling draagplicht veiligheidsgordel

In artikel 35.2.1 van het verkeersreglement is een punt 5° toegevoegd waardoor beamten van de post in bepaalde omstandigheden vrijgesteld zijn van het dragen van de veiligheidsgordel.

5° De beambten van de Post, wanneer zij, in het kader van de postbedeling en postophaling, achtereenvolgens, op plaatsen die op korte afstand van elkander gelegen zijn, postzendingen uitreiken of ophalen.