Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
vanaf 1 juni 2007

Lading van het voertuig.

Regelmatig hoor je dat er verkeersproblemen zijn wegens een afgevallen lading.

De wetgeving in België was tot op heden hierin ontoereikend.
Met deze aanpasing in het verkeersreglement en de wetgeving op de technische eisen van het voertuig (autokeuring) zou dit op termijn moeten opgelost zijn.

Een 1° algemene maatregel gaat in vanaf 1 juni 2007 en op 10 september 2009 meer specifieke technische richtlijnen.

Nieuwe voertuigen, gebruikt voor het vervoer van zaken, zullen moeten voorzien zijn van voldoende en aangepaste verankeringspunten die aan minimale krachten kunnen weerstaan (art. 19).


Art 45 van het verkeersreglement.

45.1.
De lading van een voertuig moet zodanig geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden :
1° de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen;
2° geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers kan vormen;
3° geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen;
4° niet op de openbare weg kan slepen of vallen;
5° de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen;
6° de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken.

45.4
Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt.
Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten
.

De wijziging in het technisch reglement zie art. 19§4 en 5

Bron: KB 27-04-2007