Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 1 februari 2007

Wijziging aan de wegcode (art. 51.4)
1. Invoering van de retro-reflecterende veiligheidsvest.

Enkel op autosnelwegen en autowegen is het gebruik van een retro-reflecterende veiligheidsvest verplicht voor de bestuurder wanneer hij zijn voertuig verlaat op plaatsen waar hij niet mag stoppen of parkeren.

Het veiligheidsvestje is niet aan minimale technische specificaties onderworpen.

De verplichting is enkel voor de bestuurder en is ook van toepassing op een buitenlandse bestuurder. 1 vestje per voertuig voldoet aan de wetgeving.

Het niet bij hebben is geen overtreding.

lijn2

2.
90 km/u Voertuigen en slepen met een MTM van + 3,5 ton.

- Maximum 90 km/u ipv. 120 km/u voor voertuigen en slepen met een MTM (maximale toegelaten massa) van meer dan 3,5 ton op autosnelwegen en wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn voor iedere rijrichting.

Dit kan volgende situatie met zich meebrengen:
  • Wanneer een trekkend voertuig, vb camionette met een MTM van max. 3.500 kg zonder aanhangwagen rijdt mag deze 120 km/u rijden. Wordt hieraan een aanhangwagen gekoppeld, zelfs in lege toestand, mag deze sleep max. 90 km/u rijden.

lijn2

3.
Plaats op de rijbaan.

- Op autosnelwegen met 3 of meer rijstroken in de gevolgde richting, mogen autobussen, autocars en voertuigen of slepen van + 3,5 T enkel op de 2 rechts gelegen rijstroken rijden, behalve bij het opvolgen van de borden F13 en F15.


lijn2

4.
Inhaalverbod bij neerslag.

- Het inhaalverbod bij regen is gewijzigd naar neerslag voor voertuigen met een MTM van + 7,5 ton op autosnelwegen, autowegen en wegen met minstens 4 rijstroken met of zonder middenberm.

- Het is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.

Neerslag = regen, sneeuw, hagel.