Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
vanaf 19 mei 2007

Bevoegde personen.

Brandweerdiensten en Civiele bescherming zijn nu mee opgenomen als bevoegde personen in het verkeersreglement enkel betreffende: " Bindende kracht van de bevelen van bevoegde personen " (art 4 van de wegcode)

Deze wijziging dient om het zo snel mogelijk vrijmaken van de weg om een zo vlot mogelijk verkeer te verkrijgen.

Deze bevoegdheid is enkel van toepassing voor deze diensten wanneer er nog geen politie aanwezig is.

Brandweer of Civiele bescherming kan dus ook een takeldienst verwittigen, verkeer regelen, voertuigen laten verplaatsen of de lading ervan, als de Politie nog niet terplaatse is.

Tevens wordt er een onderscheidt gemaakt tussen 1) autosnelwegen en autowegen en 2) de andere wegen.

Op autosnelwegen of autowegen is het niet de bestuurder of de firma die voor de verplaatsing (takeling) zorgen maar de bevoegde diensten.
De bevoegde diensten (Politie en andere) laten de dichtsbijzijnde takeldienst komen die over het nodige materiaal beschikt om de takeling uit te voeren.
In het verleden is al meermaals gebleken dat er lange wachttijden waren op een takeldienst die verwittigd werd door bestuurders betrokken in het ongeval.


Art 4 van het verkeersreglement.

4.1. De weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde personen.

4.2. Als bevelen worden inzonderheid beschouwd :
1° de arm rechtop gestoken, wat stoppen betekent voor alle weggebruikers, behalve voor die welke zich op een kruispunt bevinden en dit dan ook moeten vrijmaken;

2° de arm of de armen horizontaal uitgestrekt, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen, dwarsen;

3° het overdwars zwaaien met een rood licht, wat stoppen betekent voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is;

4.3. De bevelen gericht tot de in beweging zijnde weggebruikers kunnen slechts gegeven worden door personen die de kentekens van hun functie dragen.

Die kentekens moeten zowel 's nachts als bij dag te herkennen zijn.

4.4. Elke bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig moet dit verplaatsen zodra hij daartoe door een bevoegd persoon aangemaand wordt.

Weigert de bestuurder of is hij afwezig, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig zorgen.

De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aanprakelijke personen, behalve wanneer de bestuurder afwezig is en het voertuig reglementair is geparkeerd.

Zonder het optreden van een bevoegd persoon kan dit recht in dezelfde omstandigheden, niet door een weggebruiker uitgeoefend worden.