Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 11 april 2007

Wetgeving op de tachograaf.
KB van 9 april 2007 + EU verordening 561/2006

Op 11 april 2007 is EG verordening 561/2006 volledig in werking. Het uitvoeringsbesluit namelijk het KB van 9 april 2007 is op 11 april 2007 in het staatsblad verschenen en gaat eveneens die dag invoege.

Het KB zegt o.a.
- Overtredingen op deze verordening (561/2006) gepleegd in het buitenland, kunnen ook in België bestraft worden, indien aangegeven door de bevoegde overheid van dat land.

- Een voertuig kan opgehouden worden (geïmobiliseerd/stilgelegd) totdat voldaan wordt aan de regelgeving, zoals verplichte rusttijd nemen.

- Leeftijd van bijrijders wordt verlaagt naar 16 jaar bij nationaal vervoer en binnen een straal van 50 km standplaats voertuig in het kader van de beroepsopleiding.

- Afwijkingen toegestaan in België (voertuigen die niet onderworpen zijn aan de wetgeving tacho) art.6

Verder zijn er nog wijzingen aan het KB van 14-7-2005 zoals:
- Geen verplichting van gebruik of installatie tachograaf in voertuigen die vervoer doen opgesomd in art. 6 van dit KB (9-4-2007) of in bijlage I KB 14-7-2005.

- Wie een voorlopig rijbewijs cat C, C+E, C1 of C1+E heeft mag een bestuurderskaart aanvragen.

- De verlof of afwezigheidsbrief (origineel attest van de werkgever) die men eventueel kan voorleggen moet voldoen aan het model bepaald in de bijlage van C(2007)1470 van de Commissie.