Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 28 augustus 2006

Wijzigingen aan de wetgeving op de Verkeerstekens.

Het betreft de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet.

Gewijzigd door het MB. van 19-06-2006

Aanwijzingsborden:
Nieuwe borden
F8 - F52 - F52bis - F56 - F62 - F98.

Verkeersbord F8. Tunnel.

F8
Deze verkeersborden worden geplaatst aan elke ingang van een tunnel met een lengte van meer dan 500 meter.
Een onderbord van het
type II van bijlage 2 tot dit besluit duidt de lengte van de tunnel aan.
De naam van de tunnel kan ook worden aangegeven.
Voor tunnels met een lengte van meer dan 3 000 m wordt de resterende lengte van de tunnel om de 1 000 m aangegeven.


Verkeersbord F52 Nooduitgangen in tunnels.

F52_a F52_b
Deze verkeersborden duiden de nooduitgangen aan.

Verkeersbord F52bis Vluchtroute.

F52bis_a
F52bis_b
De dichtstbijzijnde nooduitgang in elke richting wordt aangeduid
door middel van de verkeersborden F 52bis.
Deze verkeersborden worden op afstanden van maximaal 25 m op een hoogte van 1 tot 1,5 m boven wegniveau op de tunnelwanden aangebracht en vermelden de afstanden tot aan de uitgangen.


Verkeersborden F56
Brandblusapparaat.

F56
Dit verkeersbord duidt aan dat de hulppost in de tunnel uitgerust is met een brandblusapparaat.
In hulpposten die door een deur van de tunnel gescheiden zijn, geeft de volgende tekst aan dat de hulppost geen bescherming biedt bij brand :
« Deze zone is niet brandbestendig - Volg de aanwijzingen naar de nooduitgangen.


Verkeersbord F62 Noodtelefoon.

F62
Dit verkeersbord duidt aan dat de hulppost in de tunnel uitgerust is met een noodtelefoon.

Verkeersbord F98 Vluchthaven.

F98
F98onderbord

Dit verkeersbord duidt in de tunnel de plaats aan waar de vluchthavens zich bevinden.
De brandblusapparaten en de noodtelefoons worden gesignaleerd door middel van een onderbord.