Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 26 juli 2005

Wijzigingen aan de wetgeving op de Tachograaf.

Een nieuw KB (Koninklijk Besluit) is er verschenen namelijk het KB van 14 juli 2005 dat het KB van 13 juli 1984 opheft.
Dit heeft te maken met de invoering van de digitale tachograaf.

Invoering van de digitale tachograaf vanaf 5 augustus 2005 in nieuwe voertuigen.


KB.
14-07-2005 > Nieuw KB, betreft wie een tachograaf moet hebben. Uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 .
• bijlage 1 > Voertuigen waarin de tachograaf niet moet gebruikt worden of waarin hij niet moet geïnstalleerd zijn:
1. Voertuigen gebruikt voor binnenlands of internationaal vervoer
2. Voertuigen uitsluitend gebruikt voor binnenlands vervoer
• bijlage 2 > Voorwaarden tot erkenning als installateur of hersteller icoonpdf
1. installateur analoge tacho
2. hersteller analoge tacho
3. installateur digitale tacho
4. hersteller digitale tacho
• bijlage 3 > Erkenning van installateur of hersteller analoge tachograaf icoonpdf
• bijlage 4 > Verslag betreffende de gegevensoverdracht. icoonpdf
• bijlage 5 > Bedragen retributies icoonpdf
• bijlage 6 > Erkenningsvoorwaarden voor de controleinstellingen v/d erkende werkplaatsen icoonpdf
• bijlage 7 > Bedragen retributies voor tachograafkaarten icoonpdf
• bijlage 8 > Aanvraagformulieren icoonpdf