Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 23 februari 2005

Wijzigingen aan de wetgeving op de Inschrijving.

Het betreft o.a. het al dan niet inschrijven van de voertuigen :
- door personen die in België verblijven of wonen; art. 3
- die in het buitenland verblijven art. 4

Wijzigingen in het repertorium; art. 8 en 9

De aanvraag tot inschrijving door de eigenaar of gebruiker; art. 10

De inschrijving van een buitelands voertuig en het ontbreken van deel II van het kentekenbewijs; art. 13

De invoering van een chipkaart als kentekenbewijs; art. 16

Het vertonen of overhandigen van het kentekenbewijs; art. 17

De inschrijving van een " A " kenteken: art. 20

Kosten bij wijziging van de naam op het kentekenbewijs; art. 26

Het aanbrengen van een reproductieplaat vooraan, uitgezonderd bepaalde voertuigen; art. 30

Verlies kentekenbewijs of - plaat; art. 32

Het inbeslag nemen van kentekenplaten; art. 36