Verkeersovertredingen en de boetetarieven.
- De boetetarieven geldig tot 30 maart 2006
- De boetetarieven vanaf 31 maart 2006.
NL - FR Les infractions

Het betreft telkens de tarieven bij een onmiddellijke inning door de Politiediensten.