Verkeerstekens en hun plaatsingsvoorwaarden.

Ministerieel Besluit van 11 OKTOBER 1976
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

naar startpagina
Inhoudstabel Verkeerstekens
startpagina verkeerweb
Inhoudstabel verkeerstekens

Dit ministerieel besluit is eigenlijk van zeer groot belang gezien hier de afmetingen en de plaatsing van de verkeerstekens bepaald worden, samen met het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977.

Inhoudstabel:

Gewijzigd door het MB. van 19-06-2006
Aanwijzingsborden:
Nieuwe borden F8 - F52 - F52bis - F56 - F62 - F98.

Algemene bepalingen

Verkeerslichten art. 2 tot 5

Verkeersborden art. 6 tot 13

Inleidende bepalingen en afmetingen
Signalisatie met veranderlijke informatie.
Rijstrooksignalisatie.
Signalisatie met zonale geldigheid.
Beperking van de draagwijdte van de verkeersborden.
Gevaarsborden
Verkeersvorden betreffende de voorrang
Verbodsborden
Gebodsborden
Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
Aanwijzingsborden opgesplitst in 3 delen.
Onderborden

Wegmarkeringen art. 14 tot 21

Bijlagen

bijlage 1 : verkeerslichten;
bijlage 2 : onderborden;
bijlage 3 : witte borden;
bijlage 4 : wegmarkeringen;
bijlage 5 : onderborden fietsen en bromfietsen;
bijlage 6 : specifieke borden voor sport;
bijlage 7 + 8 : zonale borden - afbakeningen.