Verkeerstekens en hun plaatsingsvoorwaarden.
Ministerieel Besluit van 11 OKTOBER 1976
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
naar startpagina
startpagina verkeerweb
Inhoudstabel Verkeerstekens
Inhoudstabel plaatsing verkeerstekens

[Bijlage 7 tot het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

I. Voorbeelden van afbeelding van verkeersborden op de verkeerssignalisatie met zonale draagwijdte.

a) Verbodsborden. -
b) Verkeersborden inzake stilstaan en parkeren.
    1. Verkeersborden van het type E1 tot E7. -
    2. Verkeersborden van het type E9a tot E9h met uitzondering van het verkeersbord met zonale draagwijdte dat het parkeren reserveert voor voeruigen met een bepaalde maximale toegelaten massa overeenkomstig artikel 65.5.3. van het algemeen verkeersreglement.
c) Signalisatie met zonale draagwijdte met aanvullende mededeling. -
Op het verkeersbord dat het einde van de zone aanduidt, is de aanvullende mededeling facultatief.

II. Voorbeelden van verkeersborden die twee reglementeringen met zonale draagwijdte aanduiden.

- - -

[ M.B. van 19 december 1991. - B.S. van 31 december 1991.]


Bijlage 8 tot het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Voorbeelden van afbakening van de toegang tot de doorgang.

Deze afbakening mag geheel of gedeeltelijk aangebracht worden. Zij mag vóór de doorgang worden geplaatst.

[ M.B. van 19 december 1991. - B.S. van 31 december 1991.]