Verkeerstekens en hun plaatsingsvoorwaarden.
Ministerieel Besluit van 11 OKTOBER 1976
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
naar startpagina
startpagina verkeerweb
Inhoudstabel Verkeerstekens
Inhoudstabel plaatsing verkeerstekens

Bijlage 4 tot het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden vastgesteld.

De afmetingen zijn uitgedrukt in cm.

Plaat 1. Markering voor een rijstrook voorbehouden aan voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen.Plaat 2. Overlangse voorlopige markeringen : oranje spijkers.
Onderbroken streep

Doorlopende streepPlaat 3. Stopstreep.Plaat 4. Dwarsmarkeringen betreffende de voorrang.Plaat 5. Oversteekplaatsen voor voetgangers.
[M.B. van 19 december 1991. - B.S. van 31 december 1991.]Plaat 6. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.Plaat 7. Voorsorteringspijlen : snelheid < [70] km/u.Plaat 8. Voorsorteringspijlen : snelheid > [70] km/u.

[M.B. van 19 december 1991. - B.S. van 31 december 1991.]
Plaat 9. Rijstrookverminderingspijlen.Plaat 10. Verkeersgeleiders.[Plaat 11. Markeringen voor de bijzondere overrijdbare beddingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 oktober 1976.

M.B. van 16 juli 1997. - B.S. van 31 juli 1997].