Verkeerstekens en hun plaatsingsvoorwaarden.
Ministerieel Besluit van 11 OKTOBER 1976
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
naar startpagina
startpagina verkeerweb
Inhoudstabel Verkeerstekens
Inhoudstabel plaatsing verkeerstekens
Art. 12. Aanwijzingsborden.
Deel 3 van 3

* Laatste wijziging door het MB. van 19-06-2006 .

12.10. Verkeersbord F39. Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt.


12.11 Verkeersbord F41. Wegwijzer. Omleggingsweg.


12.12. Verkeersbord F45. Doodlopende weg.


12.12bis. Verkeersborden F45, F47, F55, F59 tot F77.


12.13. Verkeersbord F49. Oversteekplaats voor voetgangers.


12.13bis - Verkeersbord F50. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.


12.13ter - Verkeersbord F50bis.Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen.


* 12.13quater Verkeersbord F52 Nooduitgangen in tunnels. (Toegevoegd MB. 19-06-2006 BS. 28-06-2006 inwerking 28 augustus 2006)


* 12.13quiquies Verkeersbord F52bis Vluchtroute. (Toegevoegd MB. 19-06-2006 BS. 28-06-2006 inwerking 28 augustus 2006)


12.14. Verkeersborden F53, F55, F59 tot F75.


* 12.14bis. Verkeersborden F56 Brandblusapparaat. (Toegevoegd MB. 19-06-2006 BS. 28-06-2006 inwerking 28 augustus 2006)


12.15. Verkeersbord F57. Waterloop.


* 12.15bis. Verkeersborden F62 Noodtelefoon. (Toegevoegd MB. 19-06-2006 BS. 28-06-2006 inwerking 28 augustus 2006)


Art. 12.16. Verkeersbord F77.


12.17. Verkeersborden F79 tot F85.


12.18. Verkeersbord F87. Verhoogde inrichting op de openbare weg.


[12.19. F89.


12.20. F93.


12.21. F95. Noodstopstrook.


12.22. F97. Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft.


* 12.22bis. Verkeersbord F98 Vluchthaven. (Toegevoegd MB. 19-06-2006 BS. 28-06-2006 inwerking 28 augustus 2006)


12.23. - Verkeersborden F99a en F101a. -

  1. Deze borden hebben een zijde van tenminste 0,40 m ;
  2. zij mogen door geen enkel onderbord aangevuld worden ;
  3. zij mogen niet gebruikt worden voor de bebakening van een voetgangerszone.

12.24. - Verkeersborden F99b en F101b. - Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat aan de onderscheiden categorieën weggebruikers is toegewezen.

  1. Deze borden hebben een zijde van tenminste 0,40 m ;
  2. zij mogen door geen enkel onderbord aangevuld worden ;
  3. in voorkomend geval mogen de symbolen op de borden omgewisseld worden ;
  4. zij mogen niet gebruikt worden voor de bebakening van een voetgangerszone ;
  5. de ruimte die aan elke categorie van weggebruikers voorbehouden is moet duidelijk zichtbaar zijn.

12.25. - Verkeersborden F103 en F105. - Begin en einde van een voetgangerszone.

1° Deze borden hebben als minimumafmetingen 0,60 m x 0,90 m. Zij mogen verminderd worden tot 0,40 m x 0,60 m rekeninghoudend met de plaatselijke omstandigheden ;

2° zij mogen slechts geplaatst worden indien de zone een handels of toeristische activiteit heeft ;

3° de weggebruikers die toegang hebben tot de voetgangerszone, overeenkomstig artikel 22 sexies 1.2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, worden aangegeven in het zwart op het onderste gedeelte van het bord en in de volgende orde :

12.23 tot 12.25 gewijzigd door M.B. van 9 oktober 1998. B.S. van 28 oktober 1998.


12.25bis - Verkeersborden F99c en F101c - Weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters.

   
F99c F101c   

1° Deze borden hebben een zijde van ten minste 0,40 m.

2° Zij mogen door geen enkel onderbord worden aangevuld.

3° Zij mogen niet gebruikt worden voor de bebakening van een voetgangerszone.

12.25bis toegevoegd (M.B. 27.11.2003, art. 6 ; inwerkingtreding 1.1.2004)

12.26. Verkeersbord F107. Toelating om links in te halen voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

Verkeersbord F109. Einde toelating om links in te halen voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

   
F107 F109   
Het verkeersbord F107 wordt rechts geplaatst en herhaald.
Dit verkeersbord moet herhaald worden na elk kruispunt en na elke oprit van een autosnelweg.
Dit verkeersbord moet als minimumafmetingen 0,60 m x 0,90 m hebben.
Het verkeersbord F109 wordt rechts geplaatst en mag links worden herhaald.
Dit verkeersbord moet als minimumafmetingen 0,60 m x 0,90 m hebben. ».

12.26 toegevoegd (M.B. 26.04.2007, art. 1 - BS 7-05-2007 ; inwerkingtreding 1.1.2008)