Verkeerstekens en hun plaatsingsvoorwaarden.
Ministerieel Besluit van 11 OKTOBER 1976
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
naar startpagina
startpagina verkeerweb
Inhoudstabel Verkeerstekens
Inhoudstabel plaatsing verkeerstekens
Art. 12. Aanwijzingsborden.
Deel 2 van 3

12.8. Verkeersborden F25 en F27. Voorwegwijzers.


12.9.1. Verkeersborden F29, F31, F33a F33b en F33c. Wegwijzers.

2° Op deze verkeersborden bedraagt de hoogte van de symbolen en van de letters voor de naam van de bestemmingen ten minste :
 • 0,24 m op de autosnelwegen en de wegen waar de maximum toegelaten snelheid hoger ligt dan 90 km/u;
 • 0,18 m op de wegen waar de maximum toegelaten snelheid hoger ligt dan [70] km/u en gelijk is of lager dan 90 km/u;
 • 0,12 m op de wegen waar de maximum toegelaten snelheid gelijk is aan of lager ligt dan [70] km/u.
10° Op de verkeersborden F33a worden de aanduidingen gegeven in het zwart op een witte achtergrond, met uitzondering van het symbool van het verkeersbord F53 dat wit is op een blauwe achtergrond.
Deze verkeersborden worden gebruikt voor de aanduiding op afstand van :
 • belangrijke luchthavens, universitaire centra, klinieken en ziekenhuizen, beurs- of tentoonstellingshallen, havens, wijken of ringen.
De reisroutes die er naar toe leiden, worden aangegeven vanop de autosnelwegen of de belangrijke wegen voor doorgaand verkeer, rekening houdend met het belang van de bestemming en haar invloed op de organisatie van het verkeer;
 • alleenstaande bedrijven gelegen buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra.
  Alleen de industrieparken, commerciële centra en bedrijven die veel verkeer met zich meebrengen en waarvoor de signalisatie noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden, mogen gesignaleerd worden.
  Per industriepark, commercieel centrum of bedrijf worden slechts maximaal twee volledige reisroutes aangegeven vanaf een autosnelweg of een belangrijke weg voor doorgaand verkeer en dit vanop een afstand van maximum vijf kilometer.

12.9.2. Verkeersborden F34a, F35 en F37. Wegwijzers.


F34a

F35

F37
  1. op de wegen waar de maximale toegelaten snelheid hoger ligt dan of gelijk is aan 70 km/h :
   - maximale lengte : 1,30 m;
   - maximale hoogte : 0,18 m; deze hoogte mag op 0,30 m worden gebracht wanneer de vermeldingen tweetalig zijn of te lang zijn in verhouding tot de maximale toegelaten lengte van het bord;
   - hoogte van de letters en symbolen : 0,12 m;
  2. op de wegen waar de maximum toegelaten snelheid lager is dan 70 km/h :
   - maximale lengte : 1,20 m;
   - maximale hoogte : 0,15 m; deze hoogte mag op 0,25 m worden gebracht wanneer de vermeldingen tweetalig zijn of te lang zijn in verhouding tot de maximale toegelaten lengte van het bord;
   - hoogte van de letters en symbolen : 0,10 m.

12.9.3. Verkeersbord F34b1, F34b2, F34c1 en F34c2. Wegwijzer : voor bepaalde categorieën van weggebruikers aanbevolen reisweg.

F34b.1 F34b.2
F34c1
F34c2


Inhoudstabel Verkeerstekens
Inhoudstabel plaatsing verkeerstekens