Verkeerstekens en hun plaatsingsvoorwaarden.
Ministerieel Besluit van 11 OKTOBER 1976
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
naar startpagina
startpagina verkeerweb
Inhoudstabel Verkeerstekens
Inhoudstabel plaatsing verkeerstekens
Art. 12. Aanwijzingsborden.
Deel 1 van 3

Laatste wijziging door het MB. van 19-06-2006 > art 12.2bis toegevoegd.

12.1.


12.1.bis.


[12.1.ter] (Toegevoegd MB. 26-04-2004 BS. 30-04-2004) in werking 1 september 2005


12.2.


12.2bis. (Toegevoegd MB. 19-06-2006 BS. 28-06-2006 inwerking 28 augustus 2006)

  Verkeersbord F8. Tunnel.

  F8
  Deze verkeersborden worden geplaatst aan elke ingang van een tunnel met een lengte van meer dan 500 meter.
  Een onderbord van het type II van bijlage 2 tot dit besluit duidt de lengte van de tunnel aan.
  De naam van de tunnel kan ook worden aangegeven.
  Voor tunnels met een lengte van meer dan 3 000 m wordt de resterende lengte van de tunnel om de 1 000 m aangegeven.


12.3.

  Verkeersbord F9. Autoweg Verkeersbord F11. Einde van een autoweg.

  F9

  F11

  Deze verkeersborden mogen slechts geplaatst worden op de openbare wegen die geen toegang geven tot de aanliggende eigendommen.


12.3.bis.

  Verkeersbord F12a. Begin van een woonerf. Verkeersbord FF12b. Einde van een woonerf.

  F12a

  F12b

  1° Deze verkeersborden moeten als afmetingen 0,90 m x 0,60 m hebben. De witte boord moet 0,05 m breed zijn.

  2° Deze verkeersborden worden tegelijk geplaatst op alle toegangen en uitgangen van een woonerf.


12.4. Verkeersbord F13. Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.

  F13
  Wanneer voorsorteringspijlen zijn aangebracht moet het verkeersbord F13 geplaatst worden, behalve wanneer de bijzondere plaatsgesteldheid het niet toelaat.

  Wanneer voorsorteringsstroken voorbehouden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen werden afgebakend, moet het verkeersbord F13, aangevuld zoals bedoeld in artikel 71.2. van het algemeen verkeersreglement, geplaatst worden.


12.5. Verkeersbord F17. Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

  F17
  Dit verkeersbord moet worden herhaald na elk kruispunt.

  Dit verkeersbord moet als minimumafmetingen 0,60 m x 0,40 m hebben.

  [Dit verkeersbord mag slechts aangevuld worden met het symbool van een fiets op voorwaarde dat de fietsers in dezelfde richting rijden als de autobussen:] gewijzigd door MB 26-04-2006 - invoege 18-05-2006


12.5. bis. Verkeersbord F18. Aanduiding van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

  F18
  Dit verkeersbord moet na elk kruispunt herhaald worden.
  Dit verkeersbord moet als minimumafmetingen 0,60 m x 0,40 m hebben.
  [Dit verkeersbord mag slechts aangevuld worden met het symbool van een fiets voor zover:
  1. de bijzondere overrijdbare bedding niet gebruikt wordt door tramvoertuigen;
  2. de bijzondere overrijdbare bedding niet in het midden van de rijbaan ligt;
  3. de fietsers in dezelfde richting van de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer rijden.<]
   gewijzigd door MB 26-04-2006 - invoege 18-05-2006


12.6. Verkeersbord F19. Openbare weg met éénrichtingsverkeer.

  F19
  1° Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst.
  Het wordt links herhaald op de rijbanen waarvan de breedte het verkeer in meerdere files toelaat.

  2° Het verkeersbord F19 mag niet geplaatst worden indien het verbod opgelegd door het verkeersbord C1 niet het geheel van de openbare weg betreft.

  3° Het verkeersbord F19 wordt aangevuld met een onderbord van het model M.4. of M.5. bedoeld in artikel 65.2. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wanneer het verkeer van fietsers en eventueel van bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A in de tegenovergestelde richting toegelaten is.


12.7. Verkeersbord F23a. Nummer van een gewone weg.


  F23a

  F23b

  F23c

  F23d
  Indien de weg één enkel nummer heeft, wordt dit verkeersbord boven het centraal gedeelte van de groep wegwijzers geplaatst.