naar indeximage autokeuring

Hoofdstuk I
Begripsomschrijving en toepassingssfeer

Artikel 1 : - omschrijving van o.a. kraanauto, lichte vrachtauto, aanhangwagen enz.

Classificatie volgens de internationale voertuigcategorieen (art 1§1)
= categorie M - N - O

Classificatie volgens de Nationale voertuigcategorieën en andere Definities (art 1§2)
= wat wordt verstaan onder auto - kampeerauto - reminrichting - vrachtauto enz.

Verhouding tussen de internationale en de nationale voertuigcategorieën (art1§3)
= categorie M1-M2-M3 / N1-N2-N3 / O1-O2-O3-O4

Artikel 2

Deze wetgeving is van toepassing:

geheel

gedeeltelijk

Niet van toepassing


Hoofdstuk II
Goedkeuring

Artikel 3 tot 16

Goedkeuring voor België (art 3)
Identificatie van de voertuigen (art 16)
chassisnummer identificatie landbouwaanhangwagens
van chassis of zelfdragend koetswerk; is niet van toepassing op...;
gebruik auto moet overeenstemmen met de goedkeuring wat is verboden...;
identificatieplaatje


Aanvraag erkenning van bevoegd constructeur (art 5) Onderzoek van het prototype (art 8)
Aanvraag om goedkeuring (art 7) Personen gemachtigd voor indienen van aanvraag om goedkeuring (art 5)
E.E.G. goedkeuring (art 3bis)
- Voorwaarden van E.E.G. goedkeuring (art 3ter)
Proces-verbaal van goedkeuring (PVG) en gelijkvormigheidsattest (art 10)
Erkenning van de bevoegde constructeurs (art 4) Publiciteit of vermeldingen (art 15)
Geldigheid Proces-verbaal van goedkeuring (art 12) Voorlopige goedkeuring (art 11)
Goedkeuringsvoorwaarden (art 9) Wijziging en verbouwing aan een voertuig + verlaagde voertuigen (art 13)
Goedkeuringskosten (art 14) zie ook art 27bis ombouwing naar lichte vrachtauto


Hoofdstuk III
Gebruik en lading

Artikel 17 tot 22
Personenvervoer
De lading van de voertuigen - algemene bepalingen (art 18)
De lading bij voertuigen voor het vervoer van zaken (art 19)
De lading bij voertuigen voor Personenvervoer o.a. aantal zitplaatsen (art 20)
MTM van de slepen - personenauto, minibus, lichte vrachtauto (art 21)
Plicht van de bezitters van voertuigen (art 22)


Hoofdstuk IV
De autokeuring ofwel technische controle

Artikel 23
Algemene bepalingen betreffende de autokeuring zoals:
    - keuringen worden uitgevoerd door de erkende instellingen;
    - wie betaald de kosten en biedt het voertuig aan;
    - voertuig moet proper zijn - enz. / art.23

De keuring

volledige / art. 23bis

andere omstandigheden dat men verplicht is 2°handskeuring/ art.23sexies

gedeeltelijke / art. 23bis

gedeeltelijke keuringen zijn verplicht ... / art.23septies

periodieke + afwijkingen / art. 23ter

vrijstellingen / art. 23octies

wanneer aanbieden / art.23 quater

Afgifte van een keuringsbewijs / art. 23novies

administratieve keuring / art. 23 quinquies

Geldigheidsduur van het keuringsbewijs / art. 23decies

voertuig met trekhaak

Wat kost mij de keuring (24 mogelijkheden)/ art. 23undecies


Hoofdstuk V
Gebruik

Artikel 24 tot 26
Het keurings- of schouwingsbewijs Geldigheid (art 24)
Beschadigde voertuigen mogen pas terug in het verkeer ... (art 25)
Gebruik van de voertuigen. Moeten in orde zijn anders niet op de openbare weg (art 26)


Hoofdstuk VI
Constructie

Artikel 27 tot 56
Accu - batterij (art 38)
Motorvermogen (art 36)
Afmetingen voertuig van voor 1 jan 1986 (art 31) MTM- voertuig van voor 1 jan 1986 (art 32)
Afmetingen en gewichten - na 1 jan 1985 (art 32bis) Ophanging - vering (art 33)
Banden (art 34) Welke banden op je voertuig? Richtingsaanwijzers - voorschriften betreffende montage en kleur (art 28par2.1°b)
Bijkomende signaalinrichtingen vrachauto's + aanhangwagen, trage voertuigen (art 28§4) Ruitenwisser (art 44)
Brandstofleiding en reservoir (art 37) Schokbreker = achterwaartse en zijdelingse bescherming
Constructie van de voetuigen, algemene bepalingen: (art 27) Sleepinrichting (dissel - hulpkoppeling enz.)
Geluid - decibels (art 40) Spatborden - spatlappen (art 35)
Geluidshoorn (art 43) Spiegel (art 43)
Instrumentenbord (art 43) Stuurinrichting (art 42)
Hulpkoppeling sleepinrichting - dissel Uitlaat - dieseltest (art 39)
Koppeling - Versnellingsbak (art 41) Veiligheidsgordels (art 30)
Lichte vrachtauto en ombouw tot (art. 27bis)

Lichten en Reflectoren
- definities (art 28)
- montage en kleur voorschriften (art 28§2.1°a)
- Lichtsterkte (art 28§2.2°)
- Bijzondere bepalingen eisen waaraan lichten en reflectoren moeten voldoen (art 28§3)
- Bijzondere lichten > gele en blauwe zwaailichten, taxi, lijnbus, lijkwagen (art 28§2.1°c)
- Retroreflecterende markeringen new

Remmen
- auto's + aanhangwagens (art 45)
- Remdoelmatigheid (art 46) - v/d aanhangwagens (art 48)
- Reminrichting - aanhangwagens Uitz. 1 assige met mtm max. 750 kg (art 47)
- Reminrichting - slepen (art 49)
- Remdoelmatigheid - slepen (art 50)
- Constructievoorschriften reminrichtingen (art 51)
- Bijzondere constructievoorschriften Veerrem - grendelrem (art 52)
- Aanvullende constructievoorschriften > luchtdruk- en vacuumremmen (art 53)


Hoofdstuk VII
Inrichting

Artikel 57 tot 76
Alarmtoestel in taxi (art 76) Reizigerszitplaatsen (art 64)
Bestuurdersruimte, -zitplaat, binnen- en buiteninrichting. (art 57) Staanplaatsen voor reizigers (art 65)
Blustoestellen en gevaarsdriehoek (art 70) Treden voor in- en uitgangen van autobussen en -cars (art 61)
Gangen (art 63) Ventilatie (art 68)
Glaswerk (gekleurd glas en folies) (art 58) Verbandkist (art 71)
In- en uitgangen van de auto (art 59) Verlichting van de reizigersruimte (art 66)
In- en uitgangen van autobussen en -cars (art 60) Verwarming (art 67)
Kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouwtrekkers (art 57) Vloer (art 62)
Kleur en -combinatie (art 72) Voorkoming van brandgevaar in de reizigersruimte (art 68bis)
Publiciteit (art 75) Waarschuwingstoestellen voor reizigers (art 69)


Hoofdstuk VIII
Bijzondere bepalingen

Artikel 77 tot 78
Snelheidsbegrenzer (art 77) Afwijkingen op maten en gewichten (art 78)


Hoofdstuk IX
Inwerkingtreding en slotbepalingen

Artikel 79 tot 82
Bestraffing op deze wetgeving (art 81) Inwerkingtreding (art 79)
Toezicht op deze wetgeving (art 80)
Intrekkingingen (art 82)


Bijlage 6 : verplichte lichten en reflectoren

Bijlage 7 : niet verplichte lichten en reflectoren

Bijlage 10 tot 13

Bijlage 14: ivm. de ophanging

Bijlage 15: Categorieën - te controleren punten bij de autokeuring.

Bijlage 16: Voorschriften voor inrichtingen voor indirect zicht - (dodehoekspiegel)

Bijlage 17: EG-certificaat van overeenstemming.

Bijlage 18: Eenvormige voorschriften betreffen de goedkeuring van retroreflecterende markering voor zware en lange voertuigen en hun aanhangwagens.

Bijlage 19: Voorschriften betreffende de goedkeuring v/d fabrictie van verzoolde luchtbanden voor personenwagen

Bijlage 20: Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de fabricatie van verzoolde luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en hun aanhangwagens.

Bijlage 21: Erkenningsvoorwaarden voor de controle-instellingen van de erkende werkplaatsen voor het installeren van snelheidsbegrenzers.

Bijlage 22: Bijkomende keuring volens art 23sexiesnaar index