naar index

Bijlage 10

Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens te worden geplaatst (KB. van 10 dec. 1980, gewijzigd door het KB. van 3 aug. 1981 - zie staatsbladen van 4 febr. 1981 en 27 aug. 1981)

 

Bijlage 11

 

Technische eisen waaran de bijkomende inrichtingen voor de achterwaartse signalisatie, bestemd ter versterking van de achterwaartse signalisatie, zowel bij dag als bij nacht, voor lange en zware voertuigen en hun aanhangwagens, alsook voor trage voertuigen en hun aanhangwagens, moeten voldoen.
(KB. van 16 nov. 1984 - zie staatsblad van 15 jan. 1985)
Aanhangsel XIII: gewijzigd KB. 13 sep. 1985 art. 16 (inwerkingtreding 15 okt. 1985) - zie Staatsblad 15 okt 1985

 

Bijlage 12

 

Ingediend KB. 21 mei 1987 art. 12 - Inwerkingtreding 27 mei 1987.

 

Bijlage 13

 

Ingediend KB. 19 juni 1989 - zie staatsblad 21 juni 1989