Bijlage 7naar index

Niet verplichte lichten en reflectoren voor auto's en hun aanhangwagens.

(1) De categorieën A, B, C en D beduiden :

(2) W = wit; G = geel; R = rood; O = oranje.

(3) De afmetingen zijn uitgedrukt in cm

Inwerkingtreding 1-5-1977