Bijlage 17naar index

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
voor volledige/voltooide (1) voertuigen

(Maximumformaat : A4 (210 x 297 mm) of tot formaat A4 gevouwen)

Bladzijde 1

Ondergetekende, ..........................................................................................................
(volledige naam)
verklaart dat het voertuig :
0.1. Merk (firmanaam) : .................................................................................................
0.2. Type : ..................................................................................................................
Variant (2) : ........................................................................................................
Uitvoering (2) : .....................................................................................................

0.2.1. Handelsbenaming(en) : ..........................................................................................
0.4. Categorie : ............................................................................................................

0.5. Naam en adres van de fabrikant van het basisvoertuig :

..........................................................................................................................
Naam en adres van de fabrikant van de meest recente bouwfase van het voertuig (1) :
..........................................................................................................................
0.6. Plaats van de verplichte platen :................................................................................
Voertuigidentificatienummer : ................................................................................
Plaats van het voertuigidentificatienummer op het chassis : .........................................
dat gebaseerd is op het (de) in de EG-typegoedkeuring beschreven type(n) (1)
Basisvoertuig : .....................................................................................................
Fabrikant : ...........................................................................................................
EG-typegoedkeuringsnummer : .................................................................................
Datum : ...............................................................................................................
Fase 2 : Fabrikant : ................................................................................................
EG-typegoedkeuringsnummer : ..................................................................................
Datum : ................................................................................................................
in alle opzichten in overeenstemming is met het volledige/voltooide type (1) zoals beschreven in :
EG-typegoedkeuringsnummer : .........................................................................................
Datum : .......................................................................................................................
Het voertuig mag zonder verdere EG-typegoedkeuringen permanent worden geregistreerd in lidstaten
met links/rechts (3) rijdend verkeer die metrische/Engelse « imperiale » (4) eenheden voor de
snelheidsmeter gebruiken.
................................................
................................................
(Plaats)
(Datum) :
................................................
................................................
(Handtekening)
(Functie) :
Bijlagen (geldt alleen voor meerfasevoertuigen) : Certificaat van overeenstemming voor elke fase.

Nota’s
(1) Doorhalen wat niet van toepasing is.
(2) De numerieke of de gecombineerde cijfer/letteridentificatiecode moet ook worden aangegeven. Deze code mag uit niet meer dan 25 of 35 posities bestaan voor respectievelijk een variant en een uitvoerig.
(3) Aangeven of het voertuig geschikt is voor rechts- of linksrijdend verkeer of voor zowel rechts- als linksrijdend verkeer.
(4) Aangeven of de snelheidsmeter metrische of zowel metrische als Engelse « imperiale » eenheden heeft.

begin v/d pagina

Bladzijde 2

Voor volledige of voltooide voertuigen van categorie M1

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de EG-typegoedkeuringsdocumentatie van de desbetreffende richtlijnen. In het geval van tests in verband met de overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in de desbetreffende richtlijnen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden gehanteerd).

1 Aantal assen : ................................................................... en wielen : ...................................................................
2 Aangedreven assen : ..............................................................................................................................................
3 Wielbasis : ..................... mm
5 Spoorbreedte van de assen : nr 1 ........................ mm, nr 2 ........................ mm, nr 3 ........................ mm,
6.1 Lengte : ........................................... mm
7.1 Breedte : ......................................... mm
8 Hoogte : .......................................... mm
11 Achteroverbouw : ......................... mm
12.1 Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand : ....................... kg
14.1 Technisch toelaatbare maximummassa : .......................... kg
14.2 Verdeling van deze massa over de assen :
nr. 1 ................... kg, nr. 2 ............................ kg, nr. 3 .......................... kg, enz
14.3 Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as :
nr. 1 ................... kg, nr. 2 ............................ kg, nr. 3 .......................... kg, enz
16 Maximaal toelaatbare dakbelasting : ............................ kg
17 Maximummassa van de aanhangwagen : (beremd) : .......................... kg, (niet beremd) : ...................... kg
18 Maximummassa van de voertuigcombinatie : ..................... kg
19.1 Maximale verticale belasting op het koppelingspunt van de aanhangwagen : ..................... kg
20 Fabrikant van de motor : ...................................................................................................................................
21 Motorcode, zoals vermeld op de motor : ...........................................................................................................
22 Werkingsbeginsel : ............................................................................................................................................
22.1 Directe inspuiting : ja/neen (*)
23 Aantal en opstelling van de cilinders : ..................................................................................................................
24 Cilinderinhoud : ...................... cm3;
25 Brandstof : .........................................................................................................................................................
26 Nettomaximumvermogen : ........................... kW bij.................................................................................. min-1
27 Koppeling (type) : ..........................................................................................................................................
28 Versnellingsbak (type) : .....................................................................................................................................
29 Overbrengingsverhoudingen : 1 : ............. 2 : ............. 3 : ............. 4 : ............. 5 : ............. 6 : ............
30 Eindoverbrengingsverhouding : .....................................................................................................................
32

Banden en wielen : as 1 : ........., as 2 : .........., as 3 : ......... (voor banden van categorie Z die bedoeld zijn om
te worden gemonteerd op voertuigen waarvan de maximumsnelheid 300 km/u overschrijdt, dienen de essentiële kenmerken van de banden te worden aangegeven)
34 Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem : .......................................................................................................
35 Korte beschrijving van de reminrichting : .............................................................................................................
37 Type carrosserie : ..............................................................................................................................................
38 Kleur van het voertuig (2) : ...............................................................................................................................
41 Aantal en configuratie van de deuren : ..............................................................................................................
41.1 Aantal en plaats van de zitplaatsen : ..................................................................................................................
43.1 EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig : ................................................................
44 Maximumsnelheid : ................. km/u
45

Geluidsniveau
Nummer van de basisrichtlijn en meest recente wijzigingsrichtlijn die op de EG-typegoedkeuring van
toepassing zijn. Indien een richtlijn twee of meer voor de tenuitvoerlegging heeft, ook de desbetreffende
fase vermelden : ................................................................................................................................................
stationair draaiende motor : .................. dB(A) bij een toerental van : ................ min-1
tijdens voorbijrijden : ................ dB(A)
46.1

Uitlaatemissies (3) :
Nummer van de basisrichtlijn en meest recente wijzigingsrichtlijn die op de EG-typegoedkeuring van
toepassing zijn. Indien een richtlijn twee of meer fasen voor de tenuitvoerlegging heeft, ook de
desbetreffende fase vermelden :
1. Testprocedure
CO : .............................. HC : .............................. NOx : .............................. HC + NOx : ..............................
Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)) ........................................ deeltjes : ........................................
2. Testprocedure (indien van toepassing) :
CO : ...................... NOx : ...................... THC : ...................... CH4 : ...................... deeltjes : .....................
46.2

CO2-emissies/brandstofverbruik (3)
Nummer van de basisrichtlijn en meest recente wijzigingsrichtlijn die op de EG-typegoedkeuring van toepassing zijn : .........................................................................................................................................................
C02-emissies
Brandstofverbruik
Stadscyclus
.................................................... g/km
............. 1/100 km / m3/100 km (1)
Verkeer buiten de stad
.................................................... g/km
............. 1/100 km / m3/100 km (1)
Gecombineerd
.................................................... g/km
............. 1/100 km / m3/100 km (1)
47 Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voorzover van toepassing :
België : .............................
Denemarken : .............................
Duitsland : ...............................
Griekenland : ....................
Spanje : .......................................
Frankrijk : ...............................
Ierland : ...........................
Italië : ..........................................
Luxemburg : .............................
Nederland : .....................
Oostenrijk : .................................
Portugal : .................................
Finland : .......................... Zweden : ..................................... Verenigd Koninkrijk : ...............
50 Opmerkingen : .............................................................................................................................................................
51 Afwijkingen : ................................................................................................................................................................

— 03.04.2003 — BELGISCH STAATSBLAD