Bijlage 16

naar indexVoorschriften voor inrichtingen voor indirect zicht

Inhoudstabel

Gezien de omvang van deze bijlage is het opgesplits in 3 delen 

HOOFDSTUK 1

1. DEFINITIES

Wat verstaat men onder :

2. Aanvraag voor onderdeeltypegoedkeuring van een inrichting voor indirect zicht

3. Opschriften

4. Aanvraag voor onderdeeltypegoedkeuring voor een voertuig met betrekking tot de montage van inrichtingen voor indirect zicht

5. Markering

6. Overeenstemming van productie (voertuigen en onderdelen)


AANHANGSEL 1 BIJ HOOFDSTUK I
Inlichtingenformulier met betrekking tot typegoedkeuring voor een inrichting voor indirect zicht
AANHANGSEL 2 BIJ HOOFDSTUK I
Inlichtingenformulier met betrekking tot typegoedkeuring voor een voertuig
AANHANGSEL 3 BIJ HOOFDSTUK I
Onderdeeltypegoedkeuringsmerk
AANHANGSEL 4 BIJ HOOFDSTUK I
Methode voor de bepaling van punt h en verificatie van de punten r en h ten opzichte van elkaar

HOOFDSTUK II
ONTWERPVOORSCHRIFTEN EN PROEVEN VOOR DE ONDERDEELTYPEGOEDKEURING VAN SPIEGELS EN ANDERE INRICHTINGEN VOOR INDIRECT ZICHT

A SPIEGELS

 1. Algemene voorschriften
 2. Afmetingen
 3. Spiegeloppervlak en reflectiecoëfficiënten
 4. Proeven
 5. Resultaten van de proeven

B ANDERE INRICHTINGEN VOOR INDIRECT ZICHT DAN SPIEGELS

 1. Algemene voorschriften
 2. Camera-beeldschermsystemen voor indirect zicht
  2.1 Algemene voorschriften
  2.2 Functionele voorschriften
 3. andere inrichtingen voor indirect zicht


AANHANGSEL 1 BIJ HOOFDSTUK II - METHODE VOOR HET BEPALEN VAN DE KROMTESTRAAL « r » VAN HET SPIEGELOPPERVLAK
 1. Meting
  Toestel
  Meetpunten
 2. Berekening van de kromtestraal « r »
AANHANGSEL 2 BIJ HOOFDSTUK II - BEPROEVINGSMETHODE OM DE REFLECTIECOËFFICIËNT TE BEPALEN
 1. Definities
 2. Apparatuur
  2.1. Algemeen
  2.2. Spectrumkenmerken van lichtbron en ontvanger
  2.3. Opstelling en maten
  2.4. Elektrische kenmerken van de combinatie cel-meetinstrument
  2.5. Steun van het proefstuk
 3. Methode
  3.1. Methode voor directe kalibrering
  3.2. Methode voor indirecte kalibrering
  3.3. Meting bij een vlakke spiegel
  3.4. Meting bij een niet-vlakke (convexe) spiegel


HOOFDSTUK III
VOORSCHRIFTEN VOOR DE MONTAGE VAN SPIEGELS EN ANDERE INRICHTINGEN VOOR INDIRECT ZICHT OP VOERTUIGEN.

1. Algemeen

SPIEGELS
2. Aantal
2.1. Minimumaantal spiegels dat verplicht is
2.2 De voorschriften van dit Koninklijk Besluit zijn niet van toepassing op hulpspiegels ...
3. Plaatsing
4. Verstelbaarheid
5. Gezichtsvelden (+ schetsen)
5.1. Binnenspiegels (klasse I)
5.2. Buitenspiegels, zogenoemde hoofdspiegels van klasse II (aan bestuurder en passagierszijde)
5.3. Buitenspiegels, zogenoemde hoofdspiegels van klasse III (aan bestuurder en passagierszijde)
5.4. Buitenspiegels, zogenoemde breedtespiegels (klasse IV) (aan bestuurder en passagierszijde)
5.5. Buitenspiegels, zogenoemde trottoirspiegels (klasse V)
5.6 Voor en achteruitkijkspiegels (klasse VI)
5.7 Spiegels bestaande uit verschillende spiegeloppervlakken met uiteenlopende kromtestralen of die niet in hetzelfde vlak liggen
5.8. Belemmeringen { Binnenspiegels (klasse I) - Buitenspiegels (klassen II, III, IV, V en VI) }
5.9. Beproevingsmethode
ANDERE INRICHTINGEN VOOR INDIRECT ZICHT DAN SPIEGELS
Zoals Camera's, moeten aan bepaalde voorschriften voldoen die hier op gesomd worden onder de punten 6 tot en met 10


AANHANGSEL 1 BIJ HOOFDSTUK III - BEREKENING VAN DE WAARNEMINGSAFSTAND
 1. Camera-Beeldschermsystemen
 2. Secundaire functionele voorschriften

begin v/d pagina