HOOFDSTUK III GEBRUIK EN LADING

naar index
goedkeuring
 
De autokeuring
naar mijn homepage

Art 19 gewijzigd (§4 en 5 toegevoegd) K.B. 27.04.2007 + erratum SB. 27-06-2007; in werking 01-07-2007

Art 17 GEBRUIK VAN DE VOERTUIGEN vanaf 1 mei 2003 gewijzigd

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

ART 18 LADING VAN DE VOERTUIGEN

ALGEMENE BEPALINGEN.

§1.

§2.

§3.

§4.

ART 19 LADING VAN DE VOOR HET VERVOER VAN ZAKEN GEBOUWDE VOERTUIGEN.

§1.

§2.

§3.

§4.

§5. De bepalingen van § 4 zijn niet van toepassing op :

ART 20 LADING VAN DE VOOR HET VERVOER VAN PERSONEN GEBOUWDE VOERTUIGEN.

§1.

§2.

§3.

§4

ART 21 MAXIMALE TOEGELATEN MASSA (M.T.M.) VAN DE SLEPEN:

§1.

§2.

a) Beschikkingen toepasselijk op personenauto's en auto's voor dubbel gebruik.

  1. De massa van een aanhangwagen in beladen toestand mag de maximale toegelaten sleepbare massa niet overschrijden. Deze waarde wordt berekend door de maximale toegelaten massa van het trekkend voertuig af te trekken van de maximale toegelaten massa van de sleep.

  2. De maximale toegelaten massa van de aanhangwagen mag, indien het gaat om een aanhangwagen zonder remmen, niet groter zijn dan de helft van de eigen massa van het trekkend voertuig, vermeerderd met 75 kg.

  3. De maximale toegelaten sleepbare massa mag niet meer bedragen dan 75 % van de maximale toegelaten massa van het trekkend voertuig, indien het gaat om een aanhangwagen uitgerust met een reminrichting van het oplooptype, d.w.z. deze welke de krachten benut die ontstaan door nadering van de aanhangwagen tot het trekkend voertuig.

b) Bijzondere beschikkingen toepasselijk op personenauto's voor dubbel gebruik, minibussen en lichte vrachtauto's waarvan het proces-verbaal van goedkeuring in een maximale toegelaten sleepbare massa voorziet.

  1. De massa van een aanhangwagen in beladen toestand mag de maximale toegelaten sleepbare massa van het trekkend voertuig, vastgesteld in het proces-verbaal van goedkeuring, niet overschrijden.

  2. De maximale toegelaten massa van een aanhangwagen zonder remmen mag niet groter zijn dan de helft van de eigen massa van het trekkend voertuig, vermeerderd met 75 kg.

  3. De maximale toegelaten sleepbare massa mag niet meer bedragen dan de maximale toegelaten massa van het trekkend voertuig, indien het gaat om een aanhangwagen uitgerust met een reminrichting van het oplooptype. Nochtans, indien het trekkend voertuig uitgerust is met vierwielaandrijving en met een onderstel, los van het koetswerk, mag de maximale toegelaten sleepbare massa niet groter zijn dan de maximale toegelaten massa van het trekkend voertuig vermenigvuldigd met 1,2.

§3.

§4.

ART 22 PLICHT VAN DE BEZITTERS:

 

goedkeuring
top of page
De autokeuring
naar index technisch reglement