HOOFDSTUK Il Goedkeuring
Wijziging en Verbouwing - Goedkeuringskosten - Publiciteit - Identificatie

naar index
Goedkeuring
 
Lading en gebruik
to my homepage

ART 13 WIJZIGING EN VERBOUWING.

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

Art 14 GOEDKEURINGSKOSTEN.

§1.

§2.

Art 15 PUBLICITEIT.

§1.

§2.

Art 16 IDENTIFICATIE VAN DE VOERTUIGEN.

§1. Chassisnummer.

Elk chassis of zelfdragend voertuig moet voorzien zijn van een nummer dat als chassisnummer wordt beschouwd, en dat verschillend is voor elk voertuig van eenzelfde merk en bestaande uit een reeks van ten minste drie en ten maximale [[zeventien]] letters of cijfers.
Die tekens moeten een hoogte van ten minste 7 mm hebben en zodanig van alle andere opschriften gescheiden zijn dat alle twijfel uitgesloten is.
Bij het indienen van de goedkeuringsaanvraag moet de aanvrager tegelijkertijd een model van het chassisnummer en de betekenis van de verschillende erin voorkomende symbolen insturen.
Het model van al de gebruikte cijfers en letters moet aan het Bestuur van het Voertuig kenbaar gemaakt worden.
Uitsluitend dat nummer mag in de officiële bescheiden als chassisnummer worden aangegeven. Het moet er in zijn geheel in voorkomen.
Het chassisnummer moet door de constructeur, de mandataris of door een door hen behoorlijk gemachtigde persoon goed leesbaar ingeslagen zijn in een langsligger of, wanneer het voertuig niet van langsliggers is voorzien, in een belangrijk constructief element van de carrosserie, zodat het niet kan verdwijnen door een licht ongeval. Niemand anders mag het chassisnummer inslaan, uitwissen of wijzigen.
De plaats van het chassisnummer wordt door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde goedgekeurd.
Het chassisnummer moet steeds goed zichtbaar zijn en mag nimmer verborgen worden door een latere inrichting van het voertuig.
Indien, naar het oordeel van de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde, het chassisnummer van een aanhangwagen of oplegger aanleiding tot misverstand kan geven, kan hij voorschrijven dat een bepaald chassisnummer wordt ingeslagen of verwijderd.

§2. Identificatieplaat.

de hierna vermelde gegevens en in aangegeven volgorde:

§3.

Goedkeuring
Top of page
Lading en gebruik
naar index technisch reglement