HOOFDSTUK Il Goedkeuring

naar index
Op wie van toepassing
 
Wijziging - Identificatie
to my homepage

Laatste wijziging art 3bis - KB 14-03-2009 BS. 28-04-2009 - invoege 29 april 2009

ART 3 GOEDKEURING VAN DE TYPEN VAN CHASSIS OF ZELFDRAGENDE VOERTUIGEN.

§1.

  1. Elk type van chassis of zelfdragend voertuig dat in België gebouwd, gemonteerd of ingevoerd is onder dekking van een aangifte van verbruik moet door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde zijn goedgekeurd.

  2. De goedkeuring bestaat ofwel in het nagaan van de overeenkomst van het voertuig met de voorschriften van dit reglement, of wel in het afleveren van het E.E.G.-goedkeuringsformulier voorzien in artikel 2, b) van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en opgemaakt zoals is voorgeschreven in artikel 10 van die richtlijn, of wel in het nagaan van de overeenkomst van het voertuig met het eventueel in een andere Lid-Staat eraan verleende goedkeuringsformulier. [(geconsolideerde tekst van Richtlijn 70/156) geconsolideerd = de tekst met latere wijzigingen]
    Richtlijn 70/156 wordt geopend in een PDF bestand. (3,7 Mb)

  3. De bepaling van §1, 1, is niet van toepassing op de voertuigen die in dienst werden gesteld voor 15 juni 1968 en die niet moesten gedekt zijn door een proces-verbaal van goedkeuring.

  4. De bepaling van §1, 1, is niet van toepassing voor de volgende voertuigen:

§2.

§3.

§4.

ART 3bis Goedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers. (art 3bis vervangen door KB 14-04-2009)

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

§7.

§8.

§9.

§10.

ART 3bis DE E.E.G.-GOEDKEURING. (art 3bis vervangen door KB 14-04-2009 - zie hierboven)

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

§7.

§8.

ART 3ter VOORWAARDEN DER E.E.G.-GOEDKEURING.

De eisen van EEG-goedkeuring van de motorvoertuigen en van hun aanhangwagens, van de landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, van hun bestanddelen of van hun veiligheidsonderdelen worden door Ons bepaald.

Op wie van toepassing
Top of page
Wijziging - Identificatie
naar index technisch reglement