Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Naar mijn homepage
Snelheidsmeter, motor enz.
Tabel
Windscherm, voetsteunen, geluidshoorn

Brandstofleidingen en -reservoir / Banden / Spatborden.

ART 22. Uitlaat.

  1. De uitlaatgassen mogen slechts worden afgevoerd door een inrichting welke behoorlijk geluiddempend en doelmatig is.
  2. De uitmonding van de uitlaatinrichting mag niet naar de rechterzijde van het voertuig zijn gericht. Zij moet zich bevinden op een normale hoogte die voor de andere weggebruikers geen hinder oplevert.
  3. De uitlaatinrichting moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat deze niet gemakkelijk kan worden gewijzigd en de werking van de knaldemper niet kan worden onderbroken.

ART 23. Brandstofleidingen en -reservoir.

  1. Het motorbrandstofreservoir van de [voertuigen met meer dan twee wielen] moet zo geplaatst zijn. dat eventuele lekbrandstof rechtstreeks op de grond valt.
  2. De onderzijde van het brandstofreservoir en de brandstofleidingen van de [voertuigen met meer dan twee wielen] moet in onbelaste toestand tenminste 30 cm boven de grond zijn gelegen. tenzij bepaalde delen van chassis. frame of carrosserie lager zijn gelegen en voldoende bescherming voor het reservoir en de leidingen bieden.

ART 24. Banden.

ART 25. Spatborden.

 


Snelheidsmeter, motor enz.
Tabel
Windscherm, voetsteunen, geluidshoorn