Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Naar mijn homepage
Definities - Lichten en refelctroen
Tabel

ART 14. Lichten en reflectoren.

1. Bijzondere regelen betreffende de lichten en reflectoren van de bromfietsen met twee of drie wielen.

2. Bijzondere regelen betreffende de lichten en reflectoren van de motorfietsen met twee wielen met of zonder zijspanwagen.