Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Naar mijn homepage
de remmen en reminrichting
Tabel
Lichten en reflectoren

Lichten - reflectoren - richtingsaanwijzers.

Definities

Algemene voorschriften

Lichten en reflectoren
bromfietsen op twee of drie wielen
motorfietsen met twee wielen met of zonder zijspanwagen.
van de motorfietsen met drie wielen.
van de bromfietsen op vier wielen.

Richtingsaanwijzers

Lichten van de aanhangwagens getrokken door bromfietsen of motorfietsen.

ART 13.

1. Definities.

2. Algemene voorschriften.

3. Lichten en reflectoren van de bromfietsen op twee of drie wielen

4. Lichten en reflectoren van de motorfietsen met twee wielen met of zonder zijspanwagen.

5. Lichten en reflectoren van de motorfietsen met drie wielen.

5bis. Lichten en reflektoren van de bromfietsen op vier wielen.

6. Richtingaanwijzers.

§1.

 1. De motorfietsen en de bromfietsen mogen zijn voorzien
  – hetzij twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde;
  – hetzij een richtingaanwijzer op elke zijkant.
 2. De knipperfrequentie moet 90 per minuut zijn met een tolerantie van plus minus 30.
 3. De kleur van de richtingaanwijzers moet oranje zijn.
 4. De richtingaanwijzers moeten symmetrisch zijn aangebracht ten opzichte van het mediaanvlak van de motorfiets of bromfiets.
 5. De minimum afstand tussen een linker en een rechter richtingaanwijzer moet tenminste bedragen:
  a) aan de voorzijde: 34 cm.
  b) aan de achterzijde: 24 cm;
  c) op de zijkanten: 56 cm.
 6. In geen enkel geval mag de afstand tussen de richtingaanwijzers vooraan of achteraan groter zijn dan de grootste breedte van het voertuig.
 7. De richtingaanwijzer moet zich op een hoogte van minimum 40 cm boven de grond bevinden.
 8. De aanduiding van richtingverandering d.m.v. richtingaanwijzers moet steeds waarneembaar zijn voor een waarnemer die zich in het mediaanvlak van de motorfiets bevindt op een afstand van 10 m voor, respectievelijk achter het voertuig.

§2. De motorfietsen met drie wielen, [de bromfietsen met vier wielen] moeten van richtingaanwijzers zijn voorzien overeenkomstig de eisen die gelden voor motorvoertuigen met meer dan 3 wielen.

6bis. Lichten van de aanhangwagens getrokken door bromfietsen of motorfietsen.

7. Overgangsbepalingen [...]


de remmen en reminrichting
Tabel
Lichten en reflectoren