Inhoudstabel rijbewijsOverzicht - Overgangsmaatregelen.

De verschillende Rijbewijzen

Een nieuw model van het rijbewijs, met de nieuwe categorieën en subcategorieën, is in omloop gebracht.
De oude modellen blijven geldig.
Zij kunnen worden omgewisseld volgens de volgende regels :

RB afgegeven vóór 1/01/1989 :
A3
A
B
B+E
C1
C1+E
C
C+E
D1
D1+E
D
D+E
Categorie A 
X
X
                   
Categorie B 
X
X
X
X
               
Categorie C 
X
X
X
X
X
X
X
X
       
Categorie D 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie AF 
X (1)
X (1)
                   
Categorie BF     
X (1)
                 

(1) met vermelding in codevorm van de aanpassing van het voertuig


RB afgegeven tussen 1/1/'89 en 30/9/'98 inbegrepen
A3
A
B (1)
B+E
C1
C1+E
C
C+E
D1
D1+E
D
D+E
Categorie A3 
X
                     
Categorie A2
X
X (2)
                   
Categorie A1 
X
X
                   
Categorie B 
X
 
X
                 
Categorie BE 
X
 
X
X
               
Categorie C 
X
 
X
 
X
 
X
         
Categorie CE 
X
 
X
X
X
X
X
X
       
Categorie D 
X
 
X
         
X
 
X
 
Categorie DE 
X
 
X
X
       
X
X
X
X
Categorieën CE en D 
X
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(1) Het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B en afgegeven voor 1 september 2001, laat het besturen van voertuigen van de categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 en met een maximaal vermogen van 11 kW toe.
Dit moet niet aangevraagd worden en wordt niet vermeld op het rijbewijs.
(2) A < 25 kW of < 0,16 kW/kg als het rijbewijs sinds minder dan twee jaar is afgegeven.

 1. Het rijbewijs moet afgegeven (afgehaald) worden binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van het slagen voor het praktische examen.
 2. De uiterste geldigheidsdatum wordt vermeld op het rijbewijs zelf. Behalve omwille van geneeskundige redenen, zal het rijbewijs geldig voor de categorieën A3, A, B of B + E geldig zijn voor onbepaalde duur; de geldigheidsduur van het rijbewijs afgegeven voor de categorieën of de subcategorieën C, C1, D, D1 wordt, behalve als de geneesheer een kortere duur heeft voorgeschreven, als volgt vastgesteld :
  • de kandidaat is jonger dan 48 jaar : 5 jaar te rekenen vanaf de afgiftedatum van het medische attest;
  • de kandidaat is 48 jaar of ouder, maar nog geen 50 jaar : het rijbewijs wordt geldig verklaard tot en met de datum die de 53ste verjaardag voorafgaat;
  • de kandidaat is 50 jaar of ouder : drie jaar, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het medische amttest

  De hernieuwing van het rijbewijs na een geneeskundig onderzoek houdt de afgifte van een nieuw rijbewijs in (450 BF).

 3. Het rijbewijs afgegeven aan een persoon ingeschreven in het wachtregister en in het bezit van een attest van immatricualtie, heeft een geldigheid van één jaar.
 4. Het Europese rijbewijs C (het is te zeggen afgegeven door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte) geldig voor de categorieën of subcategorieën C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E blijft geldig voor vijf jaar of drie jaar (zie punt b), te rekenen vanaf de inschrijvingsdatum in Belgie, tenzij op het Europese Rijbewijs een kortere geldigheidsduur voorkomt.
 5. De beperkende gebruiksvoorwaarden komen op het rijbewijs voor onder de vorm van codes


Overgangsmaatregelen.