Overzicht rijbewijzen
23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs
INHOUD
Version Française

Info

Recente wijziging aan de wetgeving :

Vakbekwaamheid voor cat C en D under construction.
Rijbewijs categorie G.
Opleiding en examen voor categorie B gewijzigd.


Praktische informatie
Cat. A
- Nieuwe manoeuvres vanaf 05-09-2005 (Info Goca)
- Brochure 188 KB (Info Goca)
Cat. B - Brochure 344 KB (Info Goca)
De categorieën
A3
A
G
B
B-E
C1, C + E
C-E
D1, D + E

KB 23 maart 1998
Definities
Uitleg over de verschillende bepalingen zoals bromfiets klasse A of auto, driewieler met motor (Trike) enz.; art 1


Categorieën
Indeling van de verschillende categorieën; zoals A3-A-B-BE-G-C1 enz. art 2


Het rijbewijs
Wie kan een Belgisch rijbewijs bekomen. art 3
Wie moet GEEN rijbewijs hebben of bijhebben. art 4
Geldigheid van andere rijbewijzen in België. (Europees - Buitenlands nationaal of internationaal) art 3§2
Geldigheid + de verschillende categorieën.
art 19-24
Cat. B en rijden met een moto.
art 20§2
Geldigheid van de oude rijbewijzen t.o.v. het nieuwe + overgangsmaatreglen.
overzicht
Afgifte - door wie en min. leeftijd art 17-18
Verlies of vervanging van het rijbewijs - voorlopig rijbewijs of leervergunning. art 49-52
Het Internationaal rijbewijs. art 53-56
Formaliteiten bij afgifte art 57-60
Retributies (kosten) art 61-63
Intrekking art 65-70


Rijgetuigschrift
voor
landbouwtractor
Is vereist voor wie 16 jaar geworden is vanaf 1 september 2002: art. 90ter + art. 8,2,3°(wegcode)

Van de hoeve naar het veld en omgekeerd
Leeftijd 16 j. voor bestuurders van landbouwtrekkers, met of zonder aanhangwagen en van als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen.
De maximaal toegelaten massa mag niet meer dan 15 ton bedragen.
21 jaar indien + 15 ton of 18 jaar met getuigschrift van vakbekwaamheid.

NIET van de hoeve naar het veld en omgekeerd
Leeftijd 18 j. Max. 7,5 ton
Leeftijd 21 j. + 7,5 ton of 18 jaar met getuigschrift van vakbekwaamheid.
Niet van toepassing indien geboren voor 1 oktober 1982

art 3 + 90ter


De scholing
Algemeenheden art 5
Voorlopig rijbewijs art 6 tot 9
Leervergunning art 10 tot 16


Theoretisch
examen
Examencentra art 25
Examinatoren art 26
Vrijstelling van het examen art. 27 en 28 art 27
Vrijstelling van het examen bij het verhogen van categorie vb. van B naar B+E of van C naar C+E art. 28 art 28
Het theoretisch examen (vanaf 5 september 2005 andere criteria - zie bijlage 4 ) art 31
- Minimum leeftijd om theoretisch examen af te leggen art 32
- Welke documenten voorleggen art 32§2
- Wanneer verplicht om lessen te volgen in een rijschool na NIET slagen in examen. = opgeheven art 32§3
- Geldigheid van een theoretisch examen. art 34


Praktisch
examen
Het praktisch examen art 33
 • Wanneer examen afleggen met:
  voorlopig rijbewijs
  leervergunning

 • art 34.1°
  art 34.2°
  Vrijstelling van het praktisch examen art. 27 en 29 art 27 + 29
  Welke documenten voorleggen:
  categorie A3, A, B of B+E art 35
  categorie C, C+E, D of D+E of subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E art 36
  opheffing van de vermelding «automatisch» art 37
  Eisen die gesteld worden per voertuig categorie
  A3 bromfiets art 38
  A Motorfiets art 38§2
  B personenauto - auto dubbel gebruik art 38§3
  B + E art 38§4
  C1 art 38§9
  C1 + E art 38§10
  C art 38§5
  C + E art 38§6
  D1 art 38§11
  D1 + E art 38§12
  D art 38§7
  D + E art 38§8
  Aangepaste voertuigen wegens lichaamsgebreken art 38§13
  Examen met een voertuig van de Rijschool art 38§14
  Het praktische examen bestaat uit 2 delen (vanaf 5 september 2005 andere criteria - zie bijlage 5 ) art 39
  Beroep ingeval van niet slagen art 47 + 48


  Geneeskundig
  getuigschrift

  (Medisch attest)

  Lichaamsgebreken en aandoeningen:
  Iedereen in het bezit van een rijbewijs heeft een verklaring ondertekent ivm. met zijn toestand. art 41
  Voor de cat. C tot en met D+E is een onderzoek verplicht art 42
  Wanneer nog een geneeskundig onderzoek ondergaan, voor cat. A tot B+E. art 43
  Het onderzoek zelf. art 44
  Geldigheid oude geneeskundige getuigschriften.


  Inspectie en
  Controle
  Ambtenaren en gemachtigenden art 64


  Verval van het
  recht tot sturen
  Rechterlijke beslissing houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uivoering ervan. art 65-70
  Verval van het recht tot sturen - Onderzoeken. art 71-73


  Centraal bestand
  Gegevens die worden ogeslagen art 74-77


  Allerhande
  bepalingen
  Wat met de oudere rijbewijzen
  Wijzigingen in de wegcode
  art 78-81
  art 82-83


  Opheffings- en
  overgangs-
  bepalingen

  Inwerking
  KB's en voorschriften - opgheven
  art 84
  Geneeskundige schifting art 85
  Rijbewijzen C tot DE van voor 1989 art 86
  Voorlopig rijbewijs en leervergunning art 87
  Aanvraag rijbewijs art 88
  Buitenlands rijbewijs art 89
  Praktisch examen tot 2010 art 90


  Bijlagen
 • Bijlage 1: Model van het nieuwe rijbewijs
 • Bijlage 4: Theoretische examenstof + beoordeling (invoege vanaf 5 september 2005 )
 • bijlage 5: Praktisch examen = proef op terrein en openbare weg + beoordeling (invoege vanaf 5 september 2005)
 • Bijlage 6: Minimum normen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig.
 • Bijlage 7: Geharmoniseerde communautaire codes.
 • Bijlage 9: Model van rijbewijs van voor 1-1-1989
 • Bijlage 12: Rijgetuigschrift voor landbouwtractor
 • Bijlage 13: Eisen die gesteld worden aan onderzoekcentra's (invoege vanaf 31 maart 2006 )
 • Bijlage 14: Inhoud en methode van de verschillende onderzoeken. (invoege vanaf 31 maart 2006 )
 • KB 10 juli 2006 - Nieuwe rijopleiding cat. B
  Definities Uitleg over de verschillende bepalingen zoals : voorlopig rijbewijs enz.; art 1



  Voorlopig
  rijbewijs
  B
  - Leeftijd theoretisch examen.
  - 36 maanden geldig
  - 18 maanden geldig
  - wanneer aanvragen
  - verboden te rijden
  - begeleider
  art 2
  art 3
  art 4
  art 5
  art 6
  art 7



  Praktisch
  examen
  - Minimum leeeftijd.
  - Voertuig.
  - 2 x niet geslaagd.
  art 8
  art 9



  Uitreiking
  voorlopig
  rijbewijs
  - Voorlopig rijbewijs

  - het rijbewijs

  art 10



  Wijzigingen en opheffingen Wijzigingen in het KB van 23 maart 1998 art 11 tot 44



  Overgangs-
  bepalingen.
  Wat met de vroegere leervergunningen en voorlopige rijbewijzen ? art 45



  Inwerking-
  treding
  Inwerking treding van dit koninklijk besluit art 46 + 47



  Bijlagen
 • Bijlage 1: Model van het nieuwe voorlopig rijbewijs - 36 maanden
 • Bijlage 2 : Model 18 maanden