Koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs.

Bijlage 9 :
Model van rijbewijs afgeleverd voor 01-01-1989

Oud model van rijbewijs