Koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs.

Bijlage 7 :
I. Geharmoniseerde codes van de Gemeenschap

II. Nationale codes

bijlage 9 - model rijbewijs voor 1-1-1989
gewijzigd door KB. 04 mei 2007

I. Geharmoniseerde codes van de Gemeenschap

Bestuurder (medische redenen)

01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen

01.01 Bril;
01.02 Contactlenzen;
01.03 Beschermend glas;
01.04 Ondoorschijnend glas;
01.05 Ooglap;
01.06 Bril of contactlenzen.

02. Gehoorprothese/hulp communicatie

02.01 Gehoorprothese één oor;
02.02 Gehoorprothese beide oren

03. Prothese/orthese van de ledematen

03.01 Prothese/orthese aan arm(en);
03.02 Prothese/orthese aan be(e)n(en).

Up

05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen)

05.01 Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang);
05.02 Alleen rijden binnen een straal van .... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/streek ...;
05.03 Alleen rijden zonder passagiers;
05.04 Rijden met een maximale snelheid van ... km per uur;
05.05 Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder;
05.06 Rijden zonder aanhangwagen;
05.07 Rijden op snelweg niet toegestaan;
05.08 Alcohol niet toegestaan

Aanpassingen Voertuig.

10. Aangepaste versnellingsbak

10.01 Handschakeling;
10.02 Automatische schakeling;
10.03 Electronisch bediende schakeling;
10.04 Aangepaste handel;
10.05 Geen hulpversnellingsbak.

Up

15. Aangepaste koppeling

15.01 Aangepast koppelingspedaal;
15.02 Handkoppeling;
15.03 Automatische koppeling;
15.04 Afscherming voor/opklapbaar/uitneembaar koppelingspedaal.

20. Aangepast remsysteem

20.01 Aangepast rempedaal;
20.02 Groter rempedaal;
20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet;
20.04 Rempedaal met slof;
20.05 Kantelbaar rempedaal;
20.06 (Aangepaste) handbedrijfsrem;
20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsrem ... N;
20.08 Maximale bedieningskracht voor hulprem geïntegreerd in bedrijfsrem, ... N;
20.09 Aangepaste parkeerrem;
20.10 Electrische bediende parkeerrem;
20.11 (Aangepaste) voetbediende parkeerrem;
20.12 Afscherming voor/opklapbaar/uitneembaar rempedaal ;
20.13 Knierem.
20.14 Elektrisch bediende bedrijfsrem

Up

25. Aangepast gasregelingsysteem

25.01 Aangepast gaspedaal;
25.02 Gaspedaal met slof;
25.03 Kantelbaar gaspedaal;
25.04 Handmatig gas geven;
25.05 Gas geven met knie;
25.06 Servo-acceleratiesysteem (elektronisch, pneumatisch, enz.;
25.07 Gaspedaal links van rempedaal
25.08 Gaspedaal aan linkerkant;
25.09 Afscherming voor/opklapbaar/uitneembaar gaspedaal.

30. Aangepaste/gecombineerde gas- en rem regelingsystemen.

30.01 Met parallelpedalen;
30.02 Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte;
30.03 Gas geven en remmen door middel van schuifsysteem;
30.04 Gas geven en remmen door middel van schuifsysteem met orthese;
30.05 Opklapbare/uitneembare gas- en rempedaal;
30.06 Vloerverhoging;
30.07 Afscherming aan de ... kant van het rempedaal;
30.08 Afscherming voor prothese aan de ... kant van het rempedaal;
30.09 Afscherming voor gas- en rempedaal;
30.10 Hiel- of beenondersteuning;
30.11 Gas geven en remmen via elektrische bediening.

Up

35. Aangepaste bediening van de verplichte inrichtingscomponenten (d.i. verlichting, ruitenwisser/ruitensproeier, geluidstoestel, richtingaanwijzers, mistlichten, ....). ( punt 35.03 en .04 aangepast )

35.01 Schakelaars bedienbaar zonder dat besturing en bediening van het voertuig nadelig kan worden beïnvloed ;
35.02 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel, enz.) los te laten ;
35.03 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel, enz.) los te laten met de linkerhand;
35.04 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel, enz.) los te laten met de rechterhand;
35.05 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel, enz.) en de gecombineerde gas/rem bediening los te laten.

40. Aangepaste stuurinrichting

40.01 Standaard stuurbekrachtiging;
40.02 Versterkte stuurbekrachtiging;
40.03 Noodstuurinrichting;
40.04 Verlengde stuurkolom;
40.05 Aangepast stuurwiel (met vergrote/verdikte sectie van de stuuromtrek, stuurwiel met verkleinde diameter, enz.);
40.06 Kantelbaar stuurwiel;
40.07 Vertikaal stuurwiel;
40.08 Horizontaal stuurwiel;
40.09 Voetenstuur;
40.10 Aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.);
40.11 Stuurknop;
40.12 Handspalk;
40.13 Polsspalk.

Up

42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s).

42.01 Rechterbuitenspiegel;
42.02 Buitenspiegel op voorspatbord;
42.03 Extra binnenspiegel voor goed zicht op het verkeer ...;
42.04 Panoramische binnenspiegel;
42.05 Dode-hoek-spiegel;
42.06 Electrisch bediende buitenspiegel.

43. Aangepaste bestuurderszetel

43.01 Bestuurdersstoel op goede kijkhoogte en normale afstand van stuurwiel en pedalen;
43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm;
43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede zitstabiliteit;
43.04 Bestuurderszetel met armleuningen;
43.05 Verlengde stoelslede van bestuurdersstoel;
43.06 Aangepaste veiligheidsgordel;
43.07 Veiligheidsgordel harnas type.

Up

44.   Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelde subcode verplicht)

44.01 Eén remelement voor alle remhandelingen Alleen met zijspanwagen;
44.02 (Aangepaste) handbediende rem (voorwiel) ;
44.03 (Aangepaste) voetbediende rem (achterwiel);
44.04 (Aangepaste) gashendel
44.05 (Aangepaste) handschakeling en handkoppeling;
44.06 (Aangepaste) achteruitkijkspiegel(s);
44.07 (Aangepaste) bedieningsorganen (richtingsaanwijzers, remlichten, enz.);
44.08 zithoogte waarbij de bestuurder in zittende poitie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen.

45.   Motorrijwiel uitsluitende met zijspan

50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)

51. Alleen het voertuig met kenteken (voertuigregistratienummer, VRN)

Up

Administratieve vermeldingen.

70. Ingewissld voor rijbewijs nr. ... afgegeven door ... (voor een derde land : EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 70.0123456789.NL)

71. Duplicaat van rijbewijs nr ... (voor een derde land : EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 71.987654321.HR).

72. Alleen voertuigen van categorie A met een maximle cylinderinhoud van 125 cc en een maximumvermogen van 11 kW (A1).

73. Alleen drie- of vierwielige motorvoertuigen van categorie B (B1)

74. Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7.500 kg (C1).

75. Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1).

76. Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7.500 kg (C1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt (C1+E).

77. Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegeerekend (D1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits

  1. de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkend voertuig niet overschrijdt en
  2. de aanhangwagen niet wordt gebruikt om personen te vervoeren (D1+E).

78. Alleen voertuigen met automatische schakeling (Richtlijn 91/439/ EEG, bijlage II,8.1.1, tweede alinea).

79. (...) Alleen voertuigen conform de specificatgies tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 10 lid 1 van de richtlijn:.

90. Bijkomstige codes.

90.01 : links van;
90.02 : rechts van;
90.03 : links;
90.04 : rechts;
90.05 : hand;
90.06 : voet;
90.07 : bedienbaar.

" 95 : bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten tot ... " (" " toegevoegd KB. 04-05-2007)

II. Nationale codes

Medische redenen

110 met stimulator in werking

111 met uitgeschakelde stimulator

112 met alcolock

113 met uitsluiting van besturen van prioritaire voertuigen

" 121 : beperkt tot vervoer binnen het Rijk en desgevallend geregeld vervoer binnen het Rijk waarvan het traject ten hoogste 50 km bedraagt, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. " (toegevoegd KB. 04-05-2007)

Geldigheid van het rijbewijs

200 niet geldig van vrijdag om 20 uur tot zondag 20 uur en van 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op die feestdag

205 alleen voertuigen van categorie G met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 20.000 kg tot 18 jaar.