Koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 6 :
Minimum normen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig bijlage 7 - geharmoniseerde communautaire codes

[gew. KB 05-09-2002]

Deze bijlage beschrijft de functionele stoornissen en aandoeningen die de uitsluiting tot gevolg hebben en de geneeskundige normen waaraan de kandidaat voor een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een leervergunning en de houder van een rijbewijs, moeten voldoen.

Gezien de lengte van deze lijst is het bestand downloadbaar gemaakt voor diegenen die geïnteresseerd zijn.

Het document is nu eveneens voorzien van de oogbol voor het gezichtsveld. (punt X. Oogonderzoek - kandidaat voor het rijbewijs van groep 2)

Download :

Bijlage 6 (pdf)

Wenst u het in een ander formaat, vraag het de Webmaster

Deze bijlage is onderverdeeld in 6 hoofdgroepen:

 1. Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid
  • Neurologische aandoeningen
  • Geestelijke aandoeningen
  • Epilepsie
  • Pathologische somnolentie
  • Locomotorische aandoeningen
  • Aandoeningen van hart en bloedvaten
  • Diabetes mellitus
  • Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem

 2. Normen betreffende de visuele functies
  • Algemene bepalingen
  • Centrale gezichtsscherpte van ver
  • Het gezichtsveld
  • Kleurzin
  • Zicht bij schemerlicht

 3. Normen betreffende het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen
  • Psychotrope stoffen en geneesmiddelen
  • Alcohol

 4. Normen betreffende nier- en leveraandoeningen
 5. Implantaten
 6. Attesten